2 svar
59 visningar
Lobbe är nöjd med hjälpen
Lobbe 263
Postad: 8 sep 2022 20:15 Redigerad: 8 sep 2022 20:15

Formellt eller informellt

Är ordet ''man'' (inte könet) informellt?

Arktos 4196
Postad: 8 sep 2022 21:03

Kolla här
https://svenska.se/so/?id=149616_1&pz=7

Klicka på VISA MER
så visas exempel och förklaringar till ordets olika innebörder 

Jonto Online 9436 – Moderator
Postad: 8 sep 2022 21:51

Jag skulle säga att det är lite informellt. Det är idag inte helt ovanligt att man använder ordet "man" även i lite mer formella texter exempelvis i tidningsartiklar eller dylikt. 

I dock exempelvis uppsatser eller vetenskapliga artiklar bör det undvikas. Då används passiv-form istället, precis som jag gjorde i denna mening ;)

Jämför:

Man bör undvika misstag (informellt)

Misstag bör undvikas (mer formellt)

Svara Avbryt
Close