2 svar
31 visningar
samhällsorientering är nöjd med hjälpen
samhällsorientering 116
Postad: 18 sep 22:24

Första världskrigets konsekvenser

Vilka blev konsekvenserna för Tyskland, det osmanska riket och balkanländerna efter WW1?

Jag vet att Tyskland förlorade i princip all den militära makt de hade innan kriget och att deras ekonomi försämrades på grund av krigsskadeståndet. 

Men jag kan ingenting om hur det osmanska riket och balkanländerna påverkades. Hur ska man svara på det? 

Jonto 8644 – Moderator
Postad: 18 sep 22:46 Redigerad: 18 sep 22:57

Osmanska riket krigade på Tysklands sida och förlorade också kriget. Osmanska riket tvingades lämna ifrån sig stora delar av sitt territorium. Riket som tidigare varit ett stort rike bestod efter kriget endast av en litet område. Så Ottomanska riket gick under i princip. Det som blev kvar av Osmanska riket är dagens Turkiet. 

Med balkanländerna var det lite tvärt om. Serbien hade stått på den vinnande sidan i kriget, där Österrike-Ungern förlorat. Österrike-Ungern tvingades därför lämna över stora områden till Serbien, bland annat områden med stora mängder kroater och bosnier. Detta gjorde att Serbien blev ett större land och man kom att bilda något som kallas "Jugoslavien"(Storserbien) som nytt land. Detta ledde till nya konflikter eftersom man samordnat flera folk(bland annat serber, kroater och bosnier) i samma rike under serbisk ledning. Konflikterna som uppstod på balkan på 1980- och 1990-talet och delvis finns kvar än idag, grundar sig på bildandet av Jugoslavien efter WW1.

Edit: Ändrade, märkte att jag skrivit "Ottomanska" istället för "Osmanska" först. Det är egentligen samma sak men jag behöver inte förvirra till det i onödan när "Osmanska" användes i frågan.

Teraeagle 19357 – Moderator
Postad: 18 sep 22:54 Redigerad: 18 sep 22:59

Osmanska rikets fall är också en viktig orsak till de konflikter som finns i Mellanöstern idag. Riket styckades upp av segrarmakterna och deras respektive områden utvecklades med tiden till stater som Irak, Syrien, Jordanien och inte minst Israel/Palestina. Konflikten mellan de två sistnämnda är högaktuell in i våra dagar. Stater som Irak och Syrien plågas också av stora interna motsättningar mellan olika grupper. Det är stater som inte har växt fram "naturligt" utan skapats av europeiska länder med egna intressen för ögonen.

Svara Avbryt
Close