4 svar
93 visningar
BorjaOm 15 – Fd. Medlem
Postad: 17 okt 2018 17:27

Förstår inte |x + 5| = 7

Hej,

Sitter med en uppgift som jag inte förstår.

När jag har |x - 5| = 7 så förstår jag att man söker punkter med avståndet 7 till talet 5. Då får jag svar x = 12 och x = -2 vilket stämmer fint.

Men när jag istället har |x + 5| = 7 står det i bokens facit att jag ska få x = -12 och x = 2. Söker jag alltså avståndet till talet -5 eller varför blir det så?

Smaragdalena 79755 – Lärare
Postad: 17 okt 2018 17:39

Ja. Du kan skriva  ekvationen som |x-(-5)|=7|x-(-5)|=7, så känns det kanske mer begripligt.

Sabotskij83 118
Postad: 17 okt 2018 18:17

Du kan se ett absolutbelopp som en mätbar sträcka i fysisk mening; alltså att ett absolutbelopp aldrig är negativt oavsett om det beräknas med negativa tal. -12 + 5 = -7, men |-12 + 5| = 7, eftersom det är "avståndet" eller "sträckan" mellan talen vi är intresserade av. 

Smaragdalena 79755 – Lärare
Postad: 17 okt 2018 18:22

BorjaOm 15 – Fd. Medlem
Postad: 17 okt 2018 19:00

Tack så mycket, nu förstår jag! :D

Svara Avbryt
Close