1 svar
46 visningar
William2001 är nöjd med hjälpen
William2001 257
Postad: 6 sep 18:04

Fotoelektrisk effekt, energikvanta

Har följande uppgift:

 

Energinivåerna hos en väteatom kan beräknas genom En=-Ejn2 där Ej = 13,6 eV och n = 1, 2, ...

 

Bestäm den minsta energi man måste tillföra en väteatom i grundtillståndet för att synligt ljus sedan ska kunna sändas ut från den exciterade atomen. 

 

Men får inget energikvanta som passar, så måste tänka fel:

frekvensen f = Energikvantat/h ska vara mindre än 749THz dvs. 7,49·10^14 J och större än 405THz dvs. 4,05·10^14
Vi testar för de olika energinivåerna:
n=1 : E/h = 13,6·1,6·10^-19/(1^2(6,6·10^-34)) = 3,3·10^15 J
n=2 : E/h = 13,6·1,6·10^-19/(2^2(6,6·10^-34)) = 8,2·10^14 J
n=3 : E/h = 13,6·1,6·10^-19/(3^2(6,6·10^-34)) = 3,7·10^14 J

fner 924
Postad: 6 sep 19:37

Vet du vad definitionen för väteatomens grundtillstånd är?

Svara Avbryt
Close