4 svar
202 visningar
Sh10 är nöjd med hjälpen
Sh10 6
Postad: 8 maj 2020 Redigerad: 8 maj 2020

Fråga om intelligent design och evolutionsteorin

Jag håller på med en uppgift i religionskunskap 1. Momentet är relationen mellan religion och vetenskap och den första frågan som jag behöver hjälp med är Skulle det vara rimligt att lära ut ID jämsides med evolutionsteorin i skolan?

Den andra är Går det att förena religion och vetenskap? Motivera och förankra diskussionen i både historisk tid, nutid och i din egen syn på saken. Motivera ditt svar!. 

cjan1122 318
Postad: 8 maj 2020 Redigerad: 8 maj 2020

Det beror väl på vad man menar med rimligt. En vanlig tanke inom ID är ju irreducibel komplexitet d.v.s att vissa saker är för komplexa för att ha uppkommit naturligt eller slumpmässigt. De anser att de måste finnas en kreatör bakom detta som implicit kan antas vara "Gud". Det är mest en cover för en typ av nykreationism  och egentligen finns det ju inga riktiga belägg för ID. De använder bara luckor i den kunskap vi har idag för att hävda att det måste finnas något större. Det går inte heller att bevisa/motbevisa existensen av en sådan kreatör så det faller helt platt. 

Beror på vem du frågar men jag skulle personligen inte kunna se ID läras ut i skolan, åtminstone inte i västvärlden bortsett från möjligtvis USA kanske. 

Gör en annan tråd om den andra frågan. Glöm inte att visa hru du har tänkt själv. /moderator

Qetsiyah 5085 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 8 maj 2020 Redigerad: 8 maj 2020

Att det ens är ett förslag är ett hån mot alla vetenskapens framsteg och mot alla forskare som hittat och bidragit till vår kunskap. Det kan absolut inte läras ut i skolor, för det är desinformation och ska bannlysas (möjligen kvarstå som historiskt artifakt symboliserande människans fantasifullhet och naivitet innan naturvetenskapens framväxt). Svaret är nej och kan inte förhandlas.

Evolutionen är sönderbevisad så in i väggen att det inte kan finnas något tvivel. Om det finns tvivel är det för att man inte har förstått. Det är lika självklart som vilken annan sak man lär sig i naturvetenskap som helst, tex F=ma. Att då lära ut F=m^2a samtidigt är helt absurt.

Som cjan säger föregår USA som i-land inte skärskilt gott exempel, men det är inte så konstigt eftersom de i ett antal andra aspeker visar samma tendens.

EDIT: fråga gärna din biologilärare så ska du få ett lika aggressivt svar som mitt. 

Jonto 4214 – Moderator
Postad: 8 maj 2020

Det är svårt att tolka ordet "rimligt". Enligt skollagen ska ju undervisningen inte vara religiös.

De teologiska och religiösa idéerna om skapelse och utveckling har ju idag redan sin plats i religionsundervisningen. 

Personligen tycker jag att man hade kunnat binda ihop detta genom att i naturvetenskapliga undervisningen lära ut den naturvetenskapliga läran men nämna att religionen har andra sätt att se på det som man delges i religionsundervisningen. Tvärt om kan man då nämna i relisionsundervisning när man talar om skapelsen och utveckling att naturvetenskapen har andra förklaringar som delges i naturvetenskapliga undervisningen. 

Då behandlas båda allsidigt men blandas inte ihop med varandra.

"Lära ut" tycker jag är fel ord. Individuell Design kan inte presenteras som något sant eller belagt som någonting som stämmer. Däremot tycker jag att man ska diskutera idéerna bakom och berätta om hur det används inom religion och filosofi.

Skolan handlar om att ge elever kunskaper och perspektiv så att de själva kan bilda sig en uppfattning.

Svara Avbryt
Close