1 svar
15 visningar
Grispudding 1
Postad: 11 jan 2021

Franska Algeriet

Hej!! Jag ska skriva en uppsats och senare spela in en film på ca 4min. Det ska handla om Kristendomen på det Franska algeriet. Lägger in uppgifts förklaringen här:

- Förklara kolonialismens framfart/konsekvenser (utbredning) utifrån kristendom. Avgränsning: Välj koloni och moderland (Afrika/Europa)

- Redogör/tillämpa och presentera genom att svara på ovan ställda fråga utifrån tillldelade händelse/faktor via en videoinspelning. 2 stycken i varje grupp. Material: lärobok, presentationer på Classroom & egna relevanta källor. Delge vilka källor ni har använt i presentationen t ex källförteckning.

En “språngbräda” att utgå ifrån!

- Kristendom: Täckmantel, Rättfärdigade beteendet, Fasad, sprida guds ord mm

....

Detta var då instruktionerna. Jag vet inte hur jag ska börja och tycker det är väldigt svårt med samhälle i överhuvudtaget, snälla hjäp!! första gången jag postar här på pluggakuten :)! 

...

Här är förövrigt den text jag skrivit så långt:

En av kristendomens stora teologer Augustinus levde i början av 400-talet. Han spred den kristna tron över landet och det var Algeriets enda religion fram till 600-talet. Det var i mitten av 600-talet som de första arabiska militär expeditionerna kom till Algeriet och med arbetarna följde tron på Islam med. Kustbefolkningen i landet blev muslimer men inlandet motsatte sig den muslimska tron. Religions skillnaderna sågs inte som ett problem tills 1830 när Frankrike koloniserade Algeriet.


Det blev ett stort förtryck mot muslimerna och så småningom blev de franska undersåtar och inte medborgare. Under de två kommande världskrigen var algerierna lojala mot den franska kolonimakten och vid krigslutet 1945 hade de hopp om frihet. Istället för frihet slutade det med att tusentals muslimer som demonstrerat för självständighet dödades. Frankrike tog till med våld som var bland annat bomber i algeriska byar. Detta resulterade med att tusentals muslimer och civilbefolkning miste livet.

En av kristendomens stora teologer Augustinus levde i början av 400-talet. Han spred den kristna tron över landet och det var Algeriets enda religion fram till 600-talet. Det var i mitten av 600-talet som de första arabiska militär expeditionerna kom till Algeriet och med arbetarna följde tron på Islam med. Kustbefolkningen i landet blev muslimer men inlandet motsatte sig den muslimska tron. Religions skillnaderna sågs inte som ett problem tills 1830 när Frankrike koloniserade Algeriet.


Det blev ett stort förtryck mot muslimerna och så småningom blev de franska undersåtar och inte medborgare. Under de två kommande världskrigen var algerierna lojala mot den franska kolonimakten och vid krigslutet 1945 hade de hopp om frihet. Istället för frihet slutade det med att tusentals muslimer som demonstrerat för självständighet dödades. Frankrike tog till med våld som var bland annat bomber i algeriska byar. Detta resulterade med att tusentals muslimer och civilbefolkning miste livet.

Jag tycker du har en bra grundstomme.

Det som du kan försöka få fram lite tydligare är det här att kristendomen för människorna i Franska Algeriet blev en påtvingad religion. De ville nog inte bli kristna utan som oftast skedde i många länder så tvingades man anpassa sig till den kolonialmaktens religion. Däremot skriver du att landet hade varit kristet en gång i tiden redan för länge sen, tror du detta kan ha spelat in i att man nu accepterade kristendomen som religion igen?

Hur ser situationen ut idag i franska Algeriet? Frankrike har idag lämnat Algeriet. Är fortfarande de största delarna av befolkningen kristna? Varför har man inte gått tillbaka till islam som religion?

Svara Avbryt
Close