1 svar
43 visningar
Novis 13
Postad: 14 nov 2022 15:16

Franska Revolutionen

Hej! Jo, jag undrar över hur påverkas våra samhällen än idag av upplysningstankarna? 

Jonto 8240 – Moderator
Postad: 14 nov 2022 15:57

Maktdelningsprincipen av Montesquieu som kom under upplysningen bygger på att istället för att som tidigare har en furste, ett färre antal personer eller styre som bestämmer allt så ska makten delas mellan flera instanser. Detta i form av enlagstiftande makt som stiftar lagar och tar beslut ex. ett parlament verkställande makt som verkställer besluten ex. en regering, en president/statsminister dömande makt som dömer och kontrollerar att makthavare och befolkning följer lagarna som stiftats ex. domstol. Enligt denna princip bygger idag alla moderna demokratier, så även Sverige i form av uppdelningen med ansvarsuppgifter för riksdag, regering och domstolsväsende.

FN och andra organisationer arbetar mycket för mänskliga rättigheter. Dessa idéer bygger mycket på upplysningsidéer om varje människas fria och lika värde.

Idéer om feminism och jämställdhet bygger också mycket på idéer som kom redan under upplysningstiden.

Kamper för frihet och medbestämmande i diktaturer har också att göra med frihetsidéer som väckts under upplysningen.

 

Där har du lite idéer som man sen kan arbeta vidare på och utveckla.

Svara Avbryt
Close