1 svar
85 visningar
Nattisplugg är nöjd med hjälpen!
Nattisplugg 35
Postad: 10 apr 2019

Geometri åk6

Hej! Jag skulle behöva någon som kunde förklara detta för mig (gärna visa bild).

Idag på matematiklektionen lärde vi oss att tydligen så kan typ en romb också kallas kvadrat, men man kan också kalla den parallelogram och rektangel typ. Är de någon som vet exakt hur och varför det är så.

Jonto 3247 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 10 apr 2019 Redigerad: 10 apr 2019

Det beror helt enkelt på hur man definierar de olika figurerna.

En  parallellogram är en fyrhörnig där motstående sidor är parallella.

Då tittar vi på en rektangel. Stämmer inte detta in på den också? Jo men titta, en rektangel är ju också en fyrhörning motstående sidor i en rektangel är ju också parallella. Eftersom även rektangel stämmer in på detta så kan även den räknas som en parallellogram. Däremot krävs för en rektangel även att alla vinklar ska vara räta=90 grader. En parallellogram har inga räta vinklar så det är ingen rektangel.

 

Då tittar vi på kvadraten. Den är också en fyrhörning och har också motstående sidor som är parallella. Eftersom den stämmer in på definitionen av en parallellogram så är den också en parallellogram. Är kvadraten en rektangel? Ja för att den stämmer även in på kravet på en rektangel eftersom alla vinklar i en kvadrat är räta=90 grader. Däremot krävs för en kvadrat också att alla sidor ska vara lika långa.


Då tittar vi på romben. I romben som också är en fyrhörning är motstående sidor också parallella, alltså är även denna en parallellogram eftersom den stämmer in på det kravet. Alla sidor ska också vara lika långa. Detta gör att kvadraten blir en romb eftersom alla sidor är lika långa även i en kvadrat.

 

Parallellogrammen är minst specifik och har minst antal krav på sig, nämligen bara att motstående sidor ska vara parallella vilket gör att även de andra figurerna räknas som detta. De har dock andra specifika krav för att räknas som rektanglar och kvadrater, vilket gör att dessa kallas för specialfall av parallellogrammen. 

Svara Avbryt
Close