1 svar
17 visningar
naytte är nöjd med hjälpen
naytte Online 2477
Postad: 12 sep 13:31

Gör facit en onödig omväg angående partialtryck?

I en uppgift skulle man beräkna trycket på en behållare utifrån att man kände till T, v och antalet mol av varje gas i blandningen. I facit står det att man ska beräkna partialtrycket för varje enskild gas och sedan summera dessa, men det är väl egentligen onödigt? Man bör väl bara kunna räkna på ideala gaslagen en gång? Jag tänker att faktorn RTv kommer finnas i alla termer i ptot och då bör man väl bara kunna bryta ut det och räkna: ptot=RTv(n1+n2+...+nn)? Alltså helt enkelt räkna som om det bara fanns en gas i behållaren.

Teraeagle 19362 – Moderator
Postad: 12 sep 13:45

Ja, det är onödigt. Ideala gaslagen tar inte hänsyn till gaspartiklarnas olikheter så man kan summera substansmängderna direkt istället.

Svara Avbryt
Close