FelGre1108 är nöjd med hjälpen!
FelGre1108 5
Postad: 11 okt 2020 Redigerad: 11 okt 2020

Gemensamt ansvar inom EU.

Hur ser du på EU:s framtid? Utgå från scenariot du valt i studieguiden, gå ut på internet och hitta två-tre artiklar som hjälper dig att argumentera för din ståndpunkt. Nu skriver du en debattartikel om EU:s framtid.

jag valde scenario 5 som jag har skrivit här under. 


Göra mycket mer tillsammans: Medlemsländerna bestämmer sig för att i ökad utsträckning dela befogenheter, resurser och beslutsfattande inom alla områden.

Uppg följer: ”Hur ser du på EU:s framtid? Utgå från scenariot du valt i studieguiden(jag har valt scenario 5 som innebär Göra mycket mer tillsammans) gå ut på internet och hitta två-tre artiklar som hjälper dig att argumentera för din ståndpunkt. Nu skriver du en debattartikel om EU:s framtid.
Än så länge har jag skrivit-


Gemensamt ansvar inom EU.

Under senaste åren har miljontals människor med medborgarskap i länder utanför EU invandrat till EU-27. Under år 2015 uppstod stora bristningar inom EU eftersom några få länder tog sitt ansvar och tog emot människor på flykt och resterande länder inte tog ställning. 
Är det ett okej ämne och en okej inledning att fortsätta skriva på?

Jonto 4078 – Moderator
Postad: 11 okt 2020 Redigerad: 11 okt 2020

Jag tycker att du i inledningen bör få fram din tes tydligare, i korthet, alltså hur du vill att medlemsländerna ska samarbeta kring flyktingfrågan. Nu står det bara om vad som har hänt, vilket är bra i inledningen men i slutet av inledningen bör du kort ta upp din huvudtes i debattartikeln.

Migration är ett bra valt ämne som kommer fungera att skriva om. Saker som man skulle kunna diskutera i debattartikeln är:(Du bör inte ta upp alla men det som du tycker passar eller är intressant)

- Gränser, vem bevakar EU:s yttre gränser och tar ansvar för det? Hur kan man samarbeta kring detta vad gäller resurser?

-FN har ett kvotflyktingsystem för att fördela flyktingar mellan länderna. Eu har ännu inget kvotflyktingsystem. Bär EU ha ett sådant och hur ska det fungera? Kan det underlätta samarbetet i frågan? https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/kvotflyktingar/

-EU tillämpar första assylland, att man ska söka asyl i det första landet man kommer till. https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_asylland                Är detta en bra princip?

Här är en bra sida med en del matnyttug information och inspiration om EU:s arbete med migration: https://ec.europa.eu/info/policies/migration-and-asylum_sv

FelGre1108 5
Postad: 12 okt 2020 Redigerad: 12 okt 2020

Än så länge har jag skrivit såhär... Funderingar? tack snälla.

EU måste agera rätt i flyktingkatastrofer!

Hade EU kunnat motverka de fruktansvärda katastroferna som utspelat sig på Medelhavet de senaste åren i samband med flyktingkrisen som lett till tusentals människors död?

EU:s medlemsländer behöver ta sitt ansvar och samarbeta betydligt bättre, framför allt i hanteringen av flyktingkriser. Ett kvitto på det är våren 2015 då inbördeskriget i Syrien tog ordentlig fart och flyktingkrisen eskalerade till en fullkomlig katastrof eftersom att några få länder tog sitt ansvar och tog emot människor på flykt samtidigt som resterande länder inte gjorde det, i sin tur medförde det stora belastningar på de länder som drog sitt strå till stacken.

EU måste hantera detta på rätt sätt och ta ansvar genom att ha en gemensam flyktinghantering. Ett förslag på lösningen skulle kunna vara att EU inför ett flyktingkvotsystem för att fördela flyktingarna mellan medlemsländerna, och konsekvenserna för de länder som inte följer den gemensamma planen skulle kunna medföra höga böter.

UNHCR som på uppdrag av FN leder FN:s flyktingorgan är ett gott exempel på hur man kan hantera flyktingkriser. UNHCR arbetar för att människor som tvingats fly från förföljelse, konflikt eller krig ska kunna få nödhjälp och därefter hjälp med att skapa en tryggande framtid.

joculator 3601 – F.d. Moderator
Postad: 12 okt 2020 Redigerad: 12 okt 2020

Intressant. Så vägen till att få länderna att samarbeta är att straffa de som inte vill. Det låter mer som tvång än samarbete.
UNHCR är lite annorlunda, bara samarbete, inget tvång. 

Blir det inte konstigt när du tar UNHCR som exempel när du vill införa något helt annat?

 

(jag vill bara att du tänker efter, jag menar inte att du har fel)

Jonto 4078 – Moderator
Postad: 12 okt 2020

Joculator har en bra poäng. För att med ganska små ändringar, få den att bli mer samarbetsinriktad så kan du ändra och stryka exempelvis det som handlar om höga böter för det som inte följer. Du kan istället betona att EU ska hjälpa länderna med flyktingmottagandet och tillföra resurser för att länderna ska kunna göra detta. I ditt scenario så står det ju att man i ökad utsträckning delar på resurser. Detta gör ju att EU kan ge resurser till de länderna som behöver det för att kunna ta emot flyktingar. Så att du ser till att debattartikeln stämmer med ditt scenario.

FelGre1108 5
Postad: 12 okt 2020

Det är sant faktiskt hehe, jag skulle behöva ett motargument som jag sedan kan vända till min fördel, vad skulle kunna vara ett argument för att inte införa  flyktingkvotsystem ?

Scenario 5. Göra mycket mer tillsammans.


EU måste agera rätt i flyktingkatastrofer!
Alla EU:s medlemsländer behöver ta sitt ansvar och samarbeta betydligt bättre i hanteringen av flyktingkrisen. Ett kvitto på det är bland annat våren 2015 då inbördeskriget i Syrien tog ordentlig fart och flyktingkrisen eskalerade till en fullkomlig katastrof eftersom att endast några få länder tog sitt ansvar och tog emot människor på flykt samtidigt som resterande länder inte gjorde det. I sin tur medförde det stora belastningar för de länder som tog sitt ansvar och faktiskt välkomnade de människor som flytt i nöd.


Först och främst tror jag personligen att EU hade kunnat motverka en stor del av de hemska katastroferna som utspelat sig på Medelhavet de senaste åren genom att ha ett gemensamt ansvar att övervaka Europas gränser. I samband med flyktingkrisen har tusentals människor dött ute till havs, en stor del har lurats in i människosmugglare som ser sina chanser att lura till sig stora summor med pengar och lovar människor i nöd guld och gröna skogar innanför Europas gränser.


Jag anser att EU måste hantera detta på rätt sätt och ta ansvar genom att ha en gemensam flyktinghantering. Ett förslag på lösningen skulle kunna vara att EU inför ett flyktingkvotsystem för att fördela flyktingarna mellan medlemsländerna och inte belasta endast ett fåtal länder med flyktinghanteringen. För att möjlighetgöra detta förslaget kan EU hjälpa de länderna med flyktingmottagandet och tillföra resurser för att länderna ska kunna göra detta. Ett konkret förslag som jag tror starkt på är att göra som UNHCR som på uppdrag av FN leder FN:s flyktingorgan och arbetar med hur man kan hantera flyktingkriser. UNHCR arbetar för att människor som tvingats fly från förföljelse, konflikt eller krig ska kunna få nödhjälp och därefter hjälp med att skapa en trygg framtid.

https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/kvotflyktingar/
https://ec.europa.eu/info/policies/migration-and-asylum_sv
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20170629STO78629/eu-s-svar-pa-flyktingutmaningen

Svara Avbryt
Close