16 svar
18 visningar
anonymis 120
Postad: 22 maj 2020

gränsen för yttrandefrihet

vart går gränsen för yttrandefriheten samt vilka kolnflikter och motsättningar finns det inom demokrati?

 

jag tror att gränsen går fram till att man hotar någon i form av hets mot folkgrupp eller man kränker någon grovt

 

vad kan man svara?

Jonto 3228 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 22 maj 2020 Redigerad: 22 maj 2020

Det finns många olika saker som kan begränsa yttrandefriheten.

Detta är oftast reglerat inom lag. Du har rätt i att det exempelvis finns en lag om hets mot folkgrupp. Det finns också exempelvis ärekränkning eller förtal.

En annan sak jag kan tänka mig är att det finns uppgifter som är hemlighetstämplade eller som man i vissa roller inte har rätt att ge ut. Då kan det finnas begränsningar i yttrandefriheten, vad man får lämna vidare för uppgifter och sådant.

anonymis 120
Postad: 22 maj 2020

nej jag menar inte det utan när bryter det mot yttandefrihetslagen

anonymis 120
Postad: 22 maj 2020

men kan du ge ett mer utvecklat svar på detta ovan

Hur menar du att man skulle kunna bryta mot yttrandefrihetsgrundlagen?

anonymis 120
Postad: 22 maj 2020

vart går gräsen så att man bryter mot yttrandefrihetslagen

Det är ju dock inte det du frågar efter.

Men ja, Om staten eller myndigheter censurerar  eller granskar personer eller åsiktsbildare så bryter de mot paragraf 11-13 i YGL

anonymis 120
Postad: 22 maj 2020

ja men förstår inte din förklaring

Du kan dock inte bryta mot yttrandefrihetsgrundlagen genom att säga för mycket.

Yttrandefrihetsgrundlagen reglerar dina rättigheter som medborgare att uttrycka dina åsikter.

Det är den som försäker hindra dig från att uttrycka din åsikt som kan bryta mot yttrandefrihetsgrundlagen

anonymis 120
Postad: 22 maj 2020

ja men jag menar alltså vart går gränsen för yttarndefrihet

Jonto 3228 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 22 maj 2020 Redigerad: 22 maj 2020

Däremot kan annan lagstiftning(andra lagar) såsom ex. hets mot folkgrupp eller förtal begränsa vad du får säga och att yttrandefriheten få inte gäller fullt ut. Då gäller inte yttrandefrihetsgrundlagen

anonymis 120
Postad: 22 maj 2020

ja men asså min fråga är vart går gränsen för yttrandefirhet

Se mitt första inlägg. Du får ex. inte

Hetsa mot en folkgrupp det vill säga uttala dig hatiskt mot en viss folkgrup

Förtala människor ex. ange osanna klandervärda uppgifter om någon

Kränka deras ära

Bryta mot en tystnadsplikt som du har

Sprida barnpornografi

med mera

anonymis 120
Postad: 22 maj 2020

okej

Du kan titta på kap 2 i Yttrandefrihetsgrundlagen. Där anges undantagen för lagstiftningen. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469#K2

anonymis 120
Postad: 22 maj 2020

ok

anonymis 120
Postad: 22 maj 2020

en fråga ba , hur strider yttrandefrihten mot demokratin

Svara Avbryt
Close