5 svar
106 visningar
Marx är nöjd med hjälpen!
Marx 194
Postad: 21 jul 2019

Grundlag

Varför är det svårt att ändra grundlagarna i vissa länder, t.ex. Sverige?


Jag tycket att man försvårar ändringen av en grundlag för att skydda demokratin, förebygga statskupp, garantera tiden för eftertanke, o.s.v. Men finns det flera anledningar än de ovannämnda? 

Albiki 4233
Postad: 21 jul 2019

Vad krävs för att en grundlag ska ändras?

Albiki 4233
Postad: 21 jul 2019

Vad särskiljer en grundlag från en "vanlig" lag?

Marx 194
Postad: 21 jul 2019
Albiki skrev:

Vad krävs för att en grundlag ska ändras?

I Sverige krävs två likalydande beslut med ett riksdagsval mellan och det räcker med en enkel majoritet.

Marx 194
Postad: 21 jul 2019
Albiki skrev:

Vad särskiljer en grundlag från en "vanlig" lag?

Grundlagar avgör hur ett land ska styras men en vanlig lag ska egentligen lagstiftas inom ramen grundlagarna. Det vill säga att en grundlag är överlägsen en vanlig lag och en vanlig lagstiftning är fullständigt bunden till grundlagarna.

Grundlagarna reglerar frågor som rör hur Sverige är uppbyggt och hur det fungerar i grunden. Grundlagsändringar påverkar oftast mycket i samhället och påverkar även andra lagar och myndigheter med mer. Därför behöver man tid för att flrbereda för en ny grundlag att träda i kraft. Men det handlar också  som ni redan diskrediterat eftersom det är väldigt grundläggande saker om hur Sverige styrs och fungerar så ska de skyddas mot tillfälliga opinioner eller tillfälliga majoriteter. Det måste finnas viss stabilitet och inte ändras för ofta eller för lättvindigt.

Svara Avbryt
Close