20 svar
6817 visningar
Smutstvätt 22942 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 14:52 Redigerad: 30 mar 2019 11:07

Guide till LaTeX på PA

Denna tråd är tänkt som en guide till hur man kan använda LaTeX på pluggakuten, för den som vill eller som bara inte orkar klicka en massa gånger i formeleditorn. :) De allra flesta LaTeX-kommandon fungerar tillsammans med MathML, och praktiskt taget alla de vanligaste kommandona fungerar. Däremot fungerar inte alla specialkommandon. I denna tråd är det tänkt att alla LaTeX-kommandon som fungerar (och är ekvivalenta mot något kommando i editors) ska täckas in.


Är du helt ny på Latex? Läs gärna detta inlägg om hur du kommer igång!

Smutstvätt 22942 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 15:01 Redigerad: 5 aug 2018 17:31

Rottecken, bråk och andra enklare kommandon:

 • ab: Skrivs som "\frac{a}{b}"
 • ab: Skrivs som "\sqrt{ab}"
 • abc: Skrivs som "\sqrt[c]{ab}". c:et är alltså exempelvis tvåan i "kvadratroten ur"
 • ab: Skrivs som "a^{b}"
 • ab: Skrivs som "a_{b}"
 • ×: Fås genom att skriva "\times"
 • ÷: Fås genom att skriva "\div"
 • + och - fås genom att skriva ett plus- respektive minustecken
Smutstvätt 22942 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 15:35 Redigerad: 5 aug 2018 17:33

Symboler och andra tecken (sida två från vänster):

 • ab: "\cancel{ab}"
 • ±: "\pm"
 • *: "\ast"
 • a·b: "a\cdot b", notera att om det är en bokstav som följer "cdot" måste det vara ett mellanrum efter t:et. Om det är en siffra eller något annat tecken är det valfritt.
 • : "\circ" 
 • : "\setminus"
 • : "\mp"
 • : "\infty"
 • : "\varnothing"
 • : "\partial"
 • : "\triangle"
 • : "\nabla"
 • °: "^\circ"
 • : "\backprime". Övriga apostrofer skrivs som vanligt. 
 • : "\equiv"
 • ~: "\sim"
 • : "\approx"
 • : "\simeq"
 • : "\cong"
 • : "\neq"
 • : "\not\equiv"
 • : "\not\sim"
 • : "\not\approx"
 • : "\geq"
 • : "\leq"
 • : "\geqslant"
 • : "\leqslant"
 • : "\lneq"
 • : "\gneq"
 • : "\ll"
 • : "\gg"
 • : "\prec"
 • : "\prec"
 • : "\succ"
 • : "\lhd"
 • : "\vartriangleright"
 • : "\in"
 • : "\ni"
 • : "\cup"
 • : "\cap"
 • : "\subset"
 • : "\supset"
 • : "\not\in"
 • : "\not\ni"
 • : "\subseteq"
 • : "\supseteq"
 • : "\sqsubset"
 • : "\sqsupset"
 • : "\sqsubseteq"
 • : "\sqsupseteq"
 • : "\sqcap"
 • : "\sqcup"
 • : "\wedge"
 • : "\vee"
 • ¬: "\neg"
 • : "\forall"
 • : "\exists"
 • : "\nexists"
 •  : "\therefore"
 •  : "\because"
 • :  "\angle"
 • : "\parallel"
 • : "\perp"
 • : "\nparallel"
 • : "\measuredangle"
 • : "\sphericalangle"
 • : "\diamond"
 • : "\square"
 • : "\bigtriangleup"
 • : "\bigcirc"
 • Finns ej i biblioteket för sådant som MathML kan konvertera
 • Finns ej i biblioteket för sådant som MathML kan konvertera
 • : "\oplus"
 • : "\otimes"
 • : "\odot"
 • : "\circleddash"
 • : "\circledast"
 • : Finns ej i biblioteket för sådant som MathML kan konvertera
 • : "\bullet"
Smutstvätt 22942 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 15:50 Redigerad: 5 aug 2018 17:35

Pilar av alla möjliga olika sorter:

 • : "\leftarrow"
 • :  "\rightarrow"
 • : "\leftrightarrow"
 • : "\Leftarrow"
 • : "\Rightarrow"
 • : "\Leftrightarrow"
 • : "\leftmapsto"
 • : "\mapsto"
 • : "\nearrow"
 • : "\searrow"
 • : "\nwarrow"
 • : "\swarrow"
 • : "\nwsearrow"
 • : "\neswarrow"
 • : "\hookleftarrow"
 • : "\hookrightarrow"
 • : "\leftharpoonup"
 • : "\rightharpoonup"
 • : "\uparrow"
 • : "\downarrow"
 • : "\Uparrow"
 • : "\Downarrow"
 • : "\leftbarharpoon"
 • : "\rightbarharpoon"
 • : "\leftrightharpoons"
 • : "\rightleftharpoons"
 • : "\leftharpoondown"
 • : "\rightharpoondown"
 • : "\leftrightarrows"
 • : "\rightleftarrows"
 • : "\dblarrowupdown"
 • : "\DownArrowUpArrow"
 • : "\UpEquilibrium"
 • : "\ReverseUpEquilibrium"
 • : "\ElzRlarr"
 • : "\ElzrLarr"
 • : "\updownarrow"
 • : "\Updownarrow"
 • : "\dlsh"
Smutstvätt 22942 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 16:22 Redigerad: 5 aug 2018 17:33

Prickar av olika slag:

 • : "\vdots"
 •  : "\upslopeellipsis"
 • : "\dots"
 • : "\cdots"
 • : "\ddots"
 • : "\textemdash"
Smutstvätt 22942 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 16:33 Redigerad: 5 aug 2018 17:34

Bokstäver av olika sort:

 • Grekiska bokstäver skrivs med ett \[namn på den grekiska bokstaven]. För att skriva ϵ\epsilon skriver man alltså "dollar-dollar \epsilon dollar-dollar".
 • De dubbelstrukna bokstäverna skrivs genom att skriva "\mathbb{BOKSTAV}". Notera att endast N, Z, Q, R, C och P finns och att bokstäverna måste vara versaler.
 • Frakturbokstäverna skrivs som "\mathfrak{bokstäver}". Versaler inom mustaschparenteserna blir versaler i MathML och vice versa.
 • De snirkliga bokstäverna skrivs som "\mathcal{bokstäver}". Samma regler gäller angående versaler och gemener som för Frakturbokstäverna.
 • För att skriva bokstäverna från det periodiska systemet, skriv "\mathrm{bokstäver}". Ja, eller skriv det på tangentbordet. 
Smutstvätt 22942 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 16:39 Redigerad: 5 aug 2018 17:34

En vanlig tabell:

12345678910111213141516

Ges av koden "\begin{array}{cccc}1&2&3&4\\5&6&7&8\\9&10&11&12\\13&14&15&16\end{array}". Nedbruten i bitar blir det:

 1. \begin{array}: Skapar en ny tabell.
 2. {cccc}: Berättar om antalet kolumner i tabellen. Varje "c" är en kolumn.
 3. 1&2&3&4\\: Berättar om den första raden. Varje cell avgränsas med ett ampersandtecken. De dubbla backslashtecknen avslutar raden.
 4. 5&6&7&8\\: Berättar om den andra raden.
 5. 9&10&11&12\\: Berättar om den tredje raden.
 6. 13&14&15&16: Berättar om den fjärde raden. Eftersom ingen ny rad väntas skrivs inga dubbla backslashtecken på denna rad.
 7. \end{array}: Berättar att tabellen nu är slut.

En matris: 

123456789

Dessa görs på nästan exakt samma sätt som de vanliga tabellerna, men istället för {array} skriver man {bmatrix}. Det finns inte heller någon "{cccc...}-term". Matrisen ovan blir alltså: "\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}".


En tabell med raka väggar:

123456789

Dessa görs också ungefär som de vanliga matriserna, men istället för {bmatrix} skriver man {vmatrix}. Matrisen ovan blir alltså "\begin{vmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{vmatrix}".


En tabell med runda väggar:

123456789

Även dessa tabeller görs ungefär som de vanliga matriserna, men istället för {bmatrix} skriver man {pmatrix}. Matrisen ovan blir alltså \begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}.

Smutstvätt 22942 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 16:59 Redigerad: 5 aug 2018 17:34

Ekvationssystem:

ax+bcx-bcx+a\left\{\begin{array}{l}ax+b\\cx-b\\cx+a\end{array}\right.

Skrivs "\left\{\begin{array}{1}ax+b\\cx-b\\cx+a\end{array}\right."

För att få klammern på den andra sidan, skriv "\left.\{\begin{array}{l}ax+b\\cx-b\\cx+a\end{array}\right\}


För att få två kolumner, separera varje cell med ett ampersandtecken. 

Smutstvätt 22942 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 17:07

Över- och underskrifter:

 • För att skriva abc, skriv "{}^{bc}a". 
 • För att skriva acdbc, skriv "a_{cd}^{bc}".
 • För att skriva abc, skriv "{}_{bc}a"
 • För att skriva adbc, skriv "\overset{bc}{ad}"
 • För att skriva adebc, skriv "\overset{bc}{\underset{de}a}"
 • För att skriva abc, skriv "\underset{bc}a".
 • För att skriva abcde, skriv "\underbrace{abc}_{de}".
 • För att skriva abcde, skriv "\mbox{\large$a$}_{bc}^{de}".
Smutstvätt 22942 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 17:16 Redigerad: 5 aug 2018 17:34

Parenteser av olika slag:

 • För att slippa detta: (ab), och istället få snyggare, passande parenteser, skriv "\left(\frac{a}{b}\right)".
 • För att slippa samma problem vid absolutbelopp eller raka parenteser, skriv "\left|\frac{a}{b}\right|.
 • För att få snygga hakparenteser, skriv "\left[(DIN TEXT HÄR)\right]".
 • Snygga dubbla, raka streck: skriv "\left\|(DIN TEXT HÄR)\right\|.
 • För att få till dessa klamrar: , skriv "\left\langle(DIN TEXT HÄR)\right\rangle".
 • Mustaschparenteser: skriv "\left\{(DIN TEXT HÄR)\right\}".
 • För att ringa in något: c, skriv \boxed (DIN TEXT HÄR)\.
Smutstvätt 22942 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 17:20 Redigerad: 5 aug 2018 17:30

Summatecken och produkttecken:

 • För att skriva en summa, exempelvis i=0n+1, skriv "\sum_{i=0}^{n+1}".
 • För att endast ha ett undre värde, skriv endast "\sum_{i=0}".
 • För att skriva en produkt, exempelvis i=0n+1,skriv "\prod_{i=0}^{n+1}"
Smutstvätt 22942 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 17:30

Integraler, gränsvärden och trigonometri:

 • För att skriva en enkel, bestämd integral, exempelvis abbcf(x)dx, skriv "\int_{ab}^{bc}f(x)\operatorname dx".
 • För att skriva en obestämd integral, skriv "\int (DIN TEXT HÄR)".
 • Vid en derivata, för att skriva d(Variabelnamn)d(variabelnamn), skriv "\frac{\operatorname d{Variabelnamn}}{\operatorname d{Variabelnamn}}".
 • För att få (Variabelnamn)(Variabelnamn) istället, byt ut "operatorname" mot "partial" i formen ovan. 
 • För att skriva limx, skriv "\lim_{(DIN VARIABEL HÄR)\rightarrow\infty}
 • För att skriva dubbla integraltecken, skriv "\iint (DIN TEXT HÄR)". För att göra en trippelintegral, skriv tre i:n istället för två.
 • För att få en cirkel på dina integraltecken, skriv ett "o" före "int".
 • För att skriva de trigonometriska funktionerna, eller logaritmer, skriv \(DIN FUNKTION)\left((DET SOM ÄR INUTI PARENTESEN)\right). Då blir inte sin/cos/tan/sec/etc. kursiverade. 
AlvinB 4010
Postad: 5 aug 2018 19:12 Redigerad: 20 dec 2018 20:36

Displaystyle för att snygga till större symboler:

Skriver man stora symboler (integraler, summa- och produktsymboler och bråk bl.a.) blir de ofta små, hoptryckta och inte särskilt vackra att lägga ögonen på. Några exempel är:

 • abf(x) dx\int_a^b f(x)\ dx
 • n=kmf(n)\sum_{n=k}^m f(n)
 • 3x2-25x=2\frac{3x^2-2}{5x}=2

Detta är eftersom latex-koden inom dollartecknen per automatik skrivs ut i löptextformat. Om man använder "\displaystyle"-kommandot i början av sin latex-kod får man alla symboler i visningsformat, vilket oftast är mycket snyggare. Här är exemplen ovan med displaystyle:

 • ab\displaystyle\int_a^b f(x) dxf(x)\ dx
 • n=km\displaystyle\sum_{n=k}^m f(n)f(n)
 • 3x2-25x=2\displaystyle\frac{3x^2-2}{5x}=2

Mycket vackrare, eller hur?

För bråk kan man även använda kortkommandot "\dfrac" för att få ett bråk med displaystyle. Notera att "\dfrac" gäller bara just det bråket - ingenting annat i koden får displaystyle.

AlvinB 4010
Postad: 20 dec 2018 19:57

å ä och ö

Latex-konverteraren har för närvarande inget inbyggt stöd för att skriva å, ä och ö i matematikuttryck. Nedan följer några workarounds för att skriva dessa bokstäver i både matematik- och textformat.

 • Stora Å i textformat, '\stackrel{\circ}{\text{A}}' A\to\stackrel{\circ}{\text{A}}
 • Lilla å i textformat, '\stackrel{\circ}{\text{a}}' a\to\stackrel{\circ}{\text{a}}
 • Stora Å i matteformat, '\stackrel{\ \ \ \circ}{A}' A   \to\stackrel{\ \ \ \circ}{A}
 • Lilla å i matteformat, '\stackrel{\ \circ}{a}' a \to\stackrel{\ \circ}{a}
 • Stora Ä i textformat, '\stackrel{..}{\text{A}}" A..\to\stackrel{..}{\text{A}}
 • Lilla ä i textformat, '\text{a}\"' ä\to\text{a}\"
 • Stora Ä i matteformat, '\stackrel{\ \ ..}{A}' A  ..\to\stackrel{\ \ ..}{A}
 • Lilla ä i matteformat, 'a\"' ä\to a\"
 • Stora Ö i textformat, '\stackrel{..}{\text{O}}' O..\to\stackrel{..}{\text{O}}
 • Lilla ö i textformat, '\text{o}\"' ö\to\text{o}\"
 • Stora Ö i matteformat, '\stackrel{\ \ ..}{O}' O  ..\to\stackrel{\ \ ..}{O}
 • Lilla ö i matteformat, '\stackrel{\ ..}{o}' o ..\to\stackrel{\ ..}{o}
dajamanté 5139
Postad: 24 dec 2018 05:38

Super bra Smutstvätt o AlvinB :)

Jag sökte efter bmatrix egentligen och lärde mig massor nytt!

Smutstvätt 22942 – Moderator
Postad: 30 mar 2019 10:57 Redigerad: 4 mar 2022 15:43

Efter lång tid är det tänkt att denna tråd ska få sig en liten utökning! Vi har länge tittat snett på denna tråd, eftersom den så att säga "börjar på kapitel två". Därför har vi nu plitat ihop kapitel noll och ett av denna saga, med förhoppningen att det ska bli lite lättare att börja använda latex, för den som startar från noll.


 • Första steget: För att "öppna latexläget", skriv två dollartecken, utan mellanslag. Allt du skriver efter dessa dollartecken kommer att tolkas som latexkod. För att "stänga latexläget", skriv två dollartecken. Din kod kommer alltså att se ut ungefär som följande:

                       $$(vacker LaTeX-kod här)$$

 • Backslash: Latex är dock ingen tankeläsare. Om du skriver "pi", kommer du inte att få symbolen π. Du måste berätta för editorn att du vill ha symbolen, och inte bokstäverna. Detta görs med ett backslash-tecken. "\pi" ger dig symbolen för pi, medan "pi" ger dig texten pi. Detta backslash kommer att bli din bästa vän om du skriver mycket med latex, eftersom det återkommer nästan överallt där du vill berätta för editorn att du vill göra något särskilt, och inte bara skriva text. 
 • Bråk: För att skriva ett bråk i snygg stil, ab, använd texten \frac{a}{b}. Backslashet talar om att du vill ha en särskild funktion från editorn, "frac" (förkortning av engelskans fraction) berättar att du vill ha ett bråk, den vänstra klammerparentesens innehåll utgör täljaren, och den högras innehåll utgör nämnaren. För att översätta denna kodrad till mänskligt språk kan man säga att det står "Jag vill ha - ett bråk - med täljare 'a' - med nämnare 'b'."
 • Exponenter: Detta är aningen utdaterat, eftersom den vanliga textboxen nu stödjer upphöjda och nersänkta bokstäver, men dessa finns ej på mobilen, och är därför bra att kunna. För att skriva "upphöjt till", använd texten a^{b}. Här behövs inget backslash. För att översätta denna kodrad till mänskligt språk kan man säga att det står "bas a - upphöjt till - exponent b". Om du istället vill ha nedsänkta siffror/bokstäver, skriv a_{b}
 • Multiplikation: För att slippa denna situation:
  Använd termen \cdot. Viktigt att tänka på är dock att lämna ett mellanslag efter \cdot om det som följer är en bokstav. Annars vet inte editorn var ditt kommando slutar och din bokstav börjar. För att få till a·b, skriv a\cdot b. Om du har siffror går det bra utan mellanslag. 
 • Matematiska symboler: Här är det mest backslashtecknet som ställer till det. För att få π, skriv \pi. De flesta grekiska bokstäver fås genom kommandot \[namn]. Om du känner dig osäker finns det hela listor en googling bort. :) 
 • Klossar: Se Latex som ett språk av klossar. Det går att stapla dem hur som helst. Vill du ha ett bråk i täljaren av ett annat bråk? Använd frac-kommandot, och placera ett nytt frac-kommando i täljaren av det första. Vill du ha en multiplikation i nämnaren? Det är bara att slänga in ett cdot-kommando i nämnaren, inga problem. Håll bara koll på att måsvingeparenteserna är rätt i antal, så går det bra. Om du känner dig osäker på hur din kod tolkas, kan du ställa pekaren innanför dina dollartecken, och öppna formeleditorn, så ser du hur din kod kommer att tolkas (om den inte är extremt komplicerad).

Om något blivit galet: Om du postar ditt inlägg, och inte får fram fina matematiska tecken, alternativt en latex-soppa, finns det några saker att kika på: 

 1. Har jag tagit med alla dollartecken som krävs (totalt fyra stycken per kodrad)? 
 2. Stämmer antalet måsvingeparenteser? Ett tips är att räkna antalet öppningsparenteser och antalet stängningsparenteser. I varje uttryck ska summorna vara lika stora. 
 3. Har jag med måsvingeparenteser där de ska vara? 
 4. Har jag backslashtecken överallt där de behövs? Om din kod har kvar ord som "pi", "frac", "cdot", eller liknande, har du troligtvis glömt ett backslash.
 5. Har jag haft mellanslag mellan kommandon och bokstäver? "a\cdotm" blir ingenting, medan "a\cdot m" ska bli a·ma\cdot m.
 6. Har jag använt korrekta termer? De flesta Latexuttrycken är desamma på PA, men några skiljer sig. Om du använt något specialtecken, kika i listan i den här tråden och se om det är korrekt. 

Lycka till, och fråga om något är oklart!

Robbie 38 – Fd. Medlem
Postad: 6 okt 2020 00:05

Går det att förhandsgranska LaTeX kod innan man postar inlägget?

Soderstrom Online 2658
Postad: 6 okt 2020 01:57

Du kan skicka meddelande till ett annat konto för att se om det fungerar eller inte, annars kan du redigera ditt inlägg i 2 timmar.

Palle Derkert 1303 – Admin
Postad: 6 okt 2020 09:51
Robbie skrev:

Går det att förhandsgranska LaTeX kod innan man postar inlägget?

Ställ markören i uttrycket och klicka på "roten ur" symbolen i verktygsfältet så får du en förhandsgranskning i den grafiska editorn. 

oggih 1083 – F.d. Moderator
Postad: 3 mar 2021 00:05 Redigerad: 3 mar 2021 00:11

Ett allmänt tips om man inte kommer ihåg LaTeX-kommandot för en viss symbol är att använda sidan Detexify, där man helt enkelt bara ritar symbolen och får förslag på kommandon!

(Var dock beredd på att vissa kommandon kräver speciella LaTeX-paket som inte finns installerade i den specialversion som Pluggakuten. Till exempel fungerar inte kommandona \upvarpi och\mathscr{C} eftersom paketen upgreek och mathsfs saknas.)

Laguna Online 26932
Postad: 20 apr 2022 16:11

Binomialkoefficient nkn \choose k

Skriv n \choose k

Svara Avbryt
Close