5 svar
140 visningar
Meri 8
Postad: 6 dec 2018

Gymnasiearbete

Jag skriver mitt gymnasiearbete med rubriken, hur ensamkommande barn och nyanlända elever klarar sina studier i skolan? Jag begränsar mig till eleverna som går i samma skolan som jag går i. Jag tänkte utgå från tre fråga ställningar, vilka är

·         Vilka faktorer kan försvåra att de klarar sig i skolan?

·         Tidigare erfarenheter, en annan kultur, språk och kunskaper, påverkar det på något sätt?

·         Hur ser de på framtiden?

Jag tänkte använda mig av båda enkäter och några intervjuer med elever för att få information om det jag skriver om. Jag undrar vad är som man behöver tänka på när man vill göra enkäter och intervju frågor? Vad är som relevant att ta upp? Några förslag på vad jag bör fokusera på, så jag inte fastna i denna del. Jag känner att börja känna stressigt eftersom tiden går fort och jag fastnat på det. Några tips, exempel eller råd kan vara bra för att försätta arbetet. 

Jonto 1671 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 6 dec 2018 Redigerad: 6 dec 2018

Hej!

Nu har jag visserligen mest på den senaste tiden skrivit uppsatser på högre nivå där det såklart är högre krav men tänk på när du gör frågor till enkäterna så ska du INTE ställa de frågeställningarna som du har i ditt arbete till de som ska svara på enkäten. De frågor som du har ska du svara på MED HJÄLP AV frågorna du ställer till de nyanlända?

Ex. Istället för att fråga Hur ser du på framtiden? så kanske du ställer frågor som. Vad vill du göra efter du gått ut skolan? Var tror du att du kommer bo om 10 år? Vad vill du plugga till sen? Med hjälp av svaren du får på dessa frågor kan du sedan besvara din egen frågeställning om hur de ser på framtiden.

När du skickar ut enkäterna måste man också göra en del överväganden. I ditt fall ska du skicka ut enkäterna till nyanlända. Då bör du kanske tänka på att ha frågor och information som är lättläst(om det ska vara på svenska) så att de som ska läsa kan förstå frågorna. Vissa saker kanske kan vara känsligt att svara på. Hur kan du se till att de du skickar ut till kan få vara anonyma och inte avslöjar vem som svarat vad?  Urval är också ett begrepp. Du har valt eleverna på din skola, det är ditt urval. Då får du fundera på varför du gjort det urvalet. Jo helt enkelt för att det var bekvämt och de fanns nära till hands och för att det inte skulle bli allt för många. Det är ett bra sätt och på fackspråk kalls det "bekvämlighetsurval". Du bör också fundera över om du ska intervjua dem eller skicka ut enkäter. Fördelen med intervjuer är att du kan ställa följdfrågor om det är något du inte förstår eller vill veta mer om. Nackdelen är att det kan ta tid och man måste anteckna medan enkäter går snabbare. Ska du ha enkäter bör du fundera på om du ska mejla ut dem eller kanske gå till klassrummet när de har lektion och dela ut dem. Du kan förvänta dig fler svar om du delar ut dem på plats.

Alla sådana saker ska du själv reflektera över och sen i den delen av ditt arbete som heter "Metod" ska du beskriva hur du tänkt kring detta och vad du har valt att göra och varför så att jag som läsare ska kunna förstå  hur du har gått till väga och varför.

Har du fler konkreta frågor sen om hur du ska göra så får du gärna ställa dem. Det här med metod vid uppsatser är inte helt lät, det vet jag av erfarenhet.

Förutom det Jonto redan skrivit: Tänk också på att använda så många öppna frågor som möjligt. Om du har väldigt många svarande kan det bli problematiskt, men om det inte är så många är det att föredra, särskilt i en intervju. Exempel: Fråga inte "Ser du positivt på framtiden?", utan fråga hellre "Hur ser du på framtiden?". Fråga inte "Är dina språkkunskaper tillräckliga för att klara av skolan?" utan fråga hellre "Hur upplever du att dina språkkunskaper fungerar i skolan?" (fast förslagsvis med lite lättare svenska). En öppen fråga ger ofta ett längre, mer utförligt svar, som du mycket lättare kan använda i ditt arbete. I resultatredovisningen kan du tolka svaren till en kort beskrivning, givet att du redovisar att det rör sig om tolkningar, och bifogar de fullständiga svaren i en bilaga. Då kan du skapa en tabell/annan sammanställning utan att behöva begränsa din materialinsamling. 

Meri 8
Postad: 8 dec 2018

Hej!

Tack för rådet, det var hjälpsamt. Men jag undrar, är det dumt om man använder samma enkäts frågorna som intervju frågor? Måste jag ställa olika frågor om jag tänker intervjua två  elever? Eller? 

Jonto 1671 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 8 dec 2018 Redigerad: 8 dec 2018

Oftast när man använder sig av intervjuer så gör man något som heter semistrukturerade intervjuer. Det betyder att du har förberett frågorna på förhand och då kan det vara samma som dina enkätfrågor men att under intervjun om du märker att någon inte förstår frågan så kan du omformulera den på ett annat sätt. Eller om någon berättar något intressant, så kanske du vill veta mer om det och ställer en extra följdfråga om det.

Ofta när man gör en undersökning så får man göra saker ganska fritt så länge man i uppsatsen förklarat hur man gjort och varför man gjort så. 

Om du vill kunna jämföra svaren med varandra från enkäter och intervjun så bör du ha ställt samma frågor. Ibland eller ofta kan det vara så att man får olika svar beroende på hur man formulerar frågan.

Svara Avbryt
Close