5 svar
99 visningar
zainab999 444
Postad: 29 okt 17:35

Härskartekniker

Hej, jag undrar vet någon varför Elaine eksvärd kom på nya härskartekniker eller vad är skillnaden mellan hennes härskartekniker och berit ås. Jag försökte läsa om det men hittade inget.

Novis Online 10
Postad: 31 okt 16:18

Vet inte... men hoppas du får det fint!

Vilka härskartekniker tycker Elaine Eksvärd att det finns?

Vilka härskartekniker räknar Berit Ås med?

Berit Ås härskartekniker finns listade på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rskarteknik#Berit_%C3%85s_fem_h%C3%A4rskartekniker

Elaine Eksvärds kunde jag inte hitta så tydligt. Kanske finns i någon av hennes böcker.

Kan eventuellt vara dessa som menas: https://www.ledarna.se/utvecklas-som-chef/filmer-och-poddar/work-karriar-och-ledarskap/elaine-eksvard-kartlagg-och-arbeta-bort-harskartekniker/

 

Du får väl först se vilka som är lika/påminner om varandra och vilka som skiljer sig mellan dem.

Utan att ha läst igenom dem så noga så är väl en rimlig förklaring till att man utarbetar nya modeller, att samhället och debatten förändras. Debatt- och samtalsklimatet har exempelvis förändrat s mycket sedan sociala medier och internet kom in i bilden. Berit Ås är född 1928 och var aktiv politiker under 1960- och 1970-talet då hon utarbetade modellen. Då såg samhället och samtalen ut på ett visst sätt. Elaine Eksvärd är född 1981 och aktiv i dagens samhälls- och medieklimat som ser helt annorlunda ut med andra förutsättningar. Det skulle kunna vara en del i förklaringen.

Laguna Online 22175
Postad: 1 nov 09:25

Jag tvivlar på att mänskligheten kommer på några nya sätt att sätta sig på varandra som inte har tillämpats i tusentals år.

zainab999 444
Postad: 1 nov 19:47

Elaines härskartekniker är 10 och är lite modernare. Några är :

(kopierat från karloinska institutet) 

Projiceringsmetoden
Projiceringsmetoden går ut på att du uttrycker ditt missnöje eller påtalar någonting men får av härskaren/härskarna veta att det egentligen är du som är problemet, eller att det är ditt problem att du känner som du gör. Fokus har därför förflyttats från det du ville ta upp eller kommentera till dig själv och dina känslor.

Det är ditt problem att du känner som du gör.

Komplimangmetoden
Kanske känner du igen dig i att du får en komplimang eller en klapp på axeln och vet redan i det skedet att det förväntas något extra av dig? Det kallas för komplimangmetoden. Det kan handla om att din chef eller kollega, innan hen ber dig jobba över, överöser dig med komplimanger. Trots komplimangen känner du istället en olustkänsla och en känsla av att du blir utnyttjad.

Stereotypmetoden
Stereotypmetoden innebär att du blir härskad över om du gör något som strider mot olika stereotyper. Det kan handla om att du gör något som går utanför normen för vad du borde göra beroende på till exempel ditt kön, din sexualitet eller din etnicitet. Det kan också handla om att den som härskar utgår från stereotyper och förutfattade meningar i samtal med dig vilket kan få dig att känna dig utanför eller inplacerad i ett fack. Ett exempel kan vara att dina kolleger talar om hur roligt det ska bli att gå på hockeymatch men du blir inte tillfrågad att följa med eftersom de antar att du inte är intresserad av hockey eftersom du är kvinna.

Den som härskar utgår från stereotyper och förutfattade meningar i samtal med dig.

Uteslutningsmetoden
Uteslutningsmetoden har mycket gemensamt med härskartekniken osynliggörande. Uteslutningsmetoden handlar till exempel om att uppmärksamheten inte är riktad mot dig när du pratar eller att någon genast slutar lyssna på dig när någon annan kommer in i rummet. Kanske har du upplevt att du blir utesluten genom att någon upprepar det du just sa när ni står i en grupp? Du blir helt enkelt inte uppmärksammad när du borde bli det.

Hierarkimetoden
Den här metoden innebär att härskaren använder sitt överläge eller sitt underläge i hierarkin för att trycka ner någon. Det kan handla om att en chef använder sin maktposition mot sina anställda eller att du får titlar och epitet som är knutna till ett stereotypiskt fack som du blir inplacerad i, till exempel kopplade till könskategorierna kvinna eller man.

Du får titlar och epitet som är knutna till ett stereotypiskt fack som du blir inplacerad i.

Tidsmetoden
Tidsmetoden handlar om att tysta eller trycka ner någon genom att påpeka att du har varit med längre än den andra personen har. Det kan handla om att du påpekar att du är äldre och därför har mer erfarenhet, att du har varit på arbetsplatsen längre och vet vad som fungerar eller att du har varit med i en grupp längre och därför bättre känner till gruppdynamiken. Denna metod används för att tysta ner andra och på så vis få övertaget.

Självförvållad härskarteknik
Självförvållad härskarteknik är olik de andra metoderna eftersom den handlar om att du i viss mån kan förtrycka dig själv genom att du nedvärderar det du gör eller säger, till exempel att du säger att "jag har en liten sak att säga men den kanske inte är så viktig och inte ska väl jag komma här och säga det". Genom att nedvärdera det du säger kan andra härskare få ett övertag över dig och på så vis utöva härskartekniker mot dig.

 

Jag förstår inte hur jag kan jämföra de liksom vad är det man ska utgå från, jag vill kunna jämföra bra och nyanserat men förstår inte hur.

Svara Avbryt
Close