1 svar
747 visningar
Fatima azahaf 4
Postad: 25 jan 2022 11:49

Hej läser svenska som andraspråk 3 på distans på hermods

 

Uppsatshjälpen!

Radioprogrammet Uppsats! har i varje program en del där en studerande får hjälp med sin uppsats. Vad kan förbättras? Vad är bra? Du har blivit inbjuden av programmet för att ge en studerande råd. Välj en av de uppsatser som finns i uppsatsbanken och ge konkreta tips och råd till den som skrivit uppsatsen. Tänk på att ta upp både positiva delar, samt vad som kan förbättras. Ge gärna konkreta tips om något verkar fel. Citera och ge exempel på det du tar upp. 

Speciellt viktigt att ta upp är:

syfte
frågeställning
dispostion
källhantering
språk (stil, ordval, meningsbyggnad, variation kan exempelvis tas upp här)
övrigt

 

Är det någon som kan hjälpa mig, med denna fråga jag förstår inte riktigt.

Jonto 8873 – Moderator
Postad: 25 jan 2022 16:51

Först så måste du ju då hitta det som heter "Uppsatsbanken" där det finns en massa uppsatser.

Där väljer du en av dessa som någon har skrivit.

Sen ska du helt enkelt berätta vad personen gjort bra med sin text och vad som kan förbättras med texten, utifrån vad du kan om att skriva uppsatser.

Det du ska fokusera på är de delarna som du skrivit syfte, frågeställning, disposition, källhantering, språk

Ex. Kolla om du tycker syftet med studien är tydligt och väl förklarat

Finns det en tydlig frågeställning som går att besvara? Svarar uppsatsen sedan på frågeställningen?

Disposition: Kommer alla delar i rätt logisk ordning så att det som läsare är lätt att hänga med? Hade det varit bra att flytta någon del till ett annat ställe i uppsatsen?

Språk: Är språket tydligt och korrekt? Finns felaktigheter i ordval eller meningsbyggnad? Varierar uppsatsen sitt språk och inte börjar meningar lika dant hela tiden eller använder samma ord ofta?

Svara Avbryt
Close