9 svar
2542 visningar
1PLUS2 är nöjd med hjälpen
1PLUS2 289
Postad: 26 okt 2017 19:12

Hiss

En hiss har en maximal acceleration och retardation av 4m/s2. Hur stor tryckkraft utövar en låda med massan 100kg mot hissbotten.

Vid start nedåt?

 

Vet inte hur man ska tänka. Jag antar att man ska tänka sig att hissen börjar med konstant hastighet men det är ju en acceleration nedåt. 

SeriousCephalopod 2690
Postad: 26 okt 2017 19:30

Newtons andra lag säger oss att en kropps accelleration är proportionell mot den totala kraften som verkar på kroppen.

ma=F ma = F

När lådan ligger på hissgolvet så verkar två krafter på den. Gravitationskraften och normalkraften från hissbottnen.

Summan av dessa två krafter är den totala kraften som det hänvisas till i Newtons andra lag. 

1PLUS2 289
Postad: 26 okt 2017 20:42 Redigerad: 26 okt 2017 20:45

Jag förstår inte riktigt, ja N och G tar ut varandra, ma = 400N så svaret blir 400N?

Jag vet att när man åker ner med en hiss så upplevs det att man blir tryckt uppåt. 

HT-Borås 1287
Postad: 27 okt 2017 08:35

Tyngdkraften mg och normalkraften N tar inte ut varandra om lådan accelereras. Då är ma = N - mg om accelerationen är riktad uppåt (hissen startar på väg uppåt eller bromsas på väg neråt) eller ma = mg - N om accelerationen är riktad neråt (hissen startar uppifrån eller bromsas på väg uppåt).

1PLUS2 289
Postad: 27 okt 2017 10:29

 

 

När kroppen är i vila så tar N och G ut varandra...

Men nu ska hissen accelereras nedåt. Dvs en acceleration som medför en kraftpil rakt ned. 

:   N - ma - mg > 0

1PLUS2 289
Postad: 27 okt 2017 11:42 Redigerad: 27 okt 2017 11:45

Jag tror att jag fokuserar för mycket på N. De enda krafterna som verkar PÅ hissbotten är G och ma.

den resulterande kraften R som verkar på kroppen:

Vid start uppåt = R= G + ma = 1400N

Vid inbromsning uppåt => kroppen befinner sig i jämvikt pga konstant hastighet, precis innan inbromsning => R = G - ma = 600N

Vid start neråt = R = G - ma = 600N

Vid inbromsning neråt = R = G + ma = 1400N

1PLUS2 289
Postad: 10 dec 2017 22:39

tryckkrafterna som hissbotten känner av är två motriktade krafter då. mg och ma som tillsammans i a) blir 1400N? Kan man säga så? 

Guggle 1364
Postad: 11 dec 2017 09:50

Hej 1PLUS2,

Hissgolvet känner av en kontaktkraft från lådan, N=mg-ma N=mg-ma , vid acceleration nedåt. Kraften är riktad i rörelse- och accelerationsriktningen (nedåt) vinkelrät mot hissgolvet.

Lådan i sin tur känner av två krafter, tyngdkraften och normalkraften (kontaktkraften). Normalkraften på lådan blir riktad uppåt. Tyngdkraften minus normalkraften = ma.

Jag tror det blir enklare för dig om du frilägger lådan och sätter ut krafterna.

1PLUS2 289
Postad: 11 dec 2017 11:02

/Kag har försökt att frilägga golvet, då får jag ma uppåt och mg nedåt. Har jag gjort fel då? 

Guggle 1364
Postad: 11 dec 2017 11:30 Redigerad: 11 dec 2017 11:42

Att frilägga golvet är krångligare än att frilägga lådan eftersom golvet är fäst i hissen som är fäst i hisslinan.

Golvet påverkas av spännkraften i hisslinan (uppåt), normalkraften från lådan (nedåt) samt hissgolvets egentyngd Mg (nedåt).

Om du summerar alla dessa krafter till en resultant F ska den vara lika med hissgolvets massa M gånger dess acceleration a (F=Ma).

Notera alltså att jag inte ser Ma som en kraft utan som konsekvens av att summan av de på kroppen verkande krafterna inte är noll (ej jämvikt), dvs kroppen accelererar enligt Newtons andra lag.

Har ni lärt er att räkna med Ma som en "tröghetskraft" eller "fiktiv kraft" kan du naturligtvis göra det också, men det är viktigt att du förstår att det inte är fråga om någon fysisk interaktion utan en följd av att du genomför beräkningen i ett likformigt accelererat koordinatsystem.

 

Min rekommendation är fortfarande att du frilägger lådan eftersom det blir mycket enklare. På lådan verkar bara 2 krafter. mg nedåt och normalkraften N uppåt (då hissen accelererar nedåt som i det första fallet). Dessa krafter ska vara lika med lådans acceleration gånger dess massa.

F=mamg-N=ma F=ma \iff mg-N=ma

Svara Avbryt
Close