1 svar
42 visningar
xnia.j är nöjd med hjälpen
xnia.j 2
Postad: 11 sep 19:24

Historia 1b källkritik

Frågan är:
''En lärobok som Perspektiv på historien 1b kan studeras som en kvarleva av vår tids förhållande till det förflutna. Förklara! Fundera också över vilka tendenser i vår egen samtid som sätter spår i läroböckerna.''
Men jag har uppfattat det som att källkritiken inte kan hjälpa våran historia osv men undrar specifikt med tendenserna vad menas.

Jonto 7505 – Moderator
Postad: 11 sep 19:33

Läroböcker kan ju användas som källa till historien. Det kan ju dock också vara intressant att studera gamla läroböcker i historia och jämföra det med dagens läroböcker i historia, för att se hur historieskrivningen och historieförmedlingen har utvecklat sig. Det kanske kommer sitta någon forskare och studera läroboken om 100 år. Då är källan en kvarleva för att berätta hur historieböcker såg ut på 2020-talet.

Frågan om tendenser handlar om att du ska fundera över hur vår samtid, påverkar vad som står i läroböckerna. 

Ett sådant exempel skulle kunna vara att vi idag tycker att jämställdhet är viktigt. Det gör kanske att läroböckerna idag i större mån lyfter fram även kvinnliga historiska personer och forskare. Om man tittar i en lärobok från 1920 så skulle kanske den vara väldigt dominerad av manliga historiska personer och inte handla så mycket om kvinnor.

Svara Avbryt
Close