3 svar
3075 visningar
Hatice 9
Postad: 12 jun 2020 11:53 Redigerad: 12 jun 2020 13:09

Demokrati

Jag behöver alltså hjälp med 3 frågor som jag inte förstår, kan någon hjälpa mig?

a) Vad krävs för att en stat skall kunna kallas för en politisk demokrati? Ledord: Kort och kärnfull grundläggande fakta.


b) På vilka sätt bryter demokratins motståndare mot dessa krav? Utgå framförallt från begreppen minoritet/majoritet, pluralism och mänskliga rättigheter i ditt svar. Ledord: Ett diskuterande och reflekterande svar med en analys som förklarar hur detta påverkar samhället omkring oss.


c) Hur kan/bör man hantera dessa problem intern inom demokratin men även arbeta för att andra stater runt omkring oss i världen får möjlighet att utveckla en politisk demokrati? Ledord: Ett diskuterande och reflekterande svar med en analys som förklarar hur detta påverkar samhället omkring oss med hjälp av egna slutsatser som är förankrade i externa källor som fördjupar diskussionen.

Teraeagle 15577 – Moderator
Postad: 12 jun 2020 13:09

Börja med att beskriva hur du själv har resonerat och tänkt.

Jonto 7242 – Moderator
Postad: 13 jun 2020 00:25

a) Det finns många olika definitioner och kriterier för demokratier. Hitta någon definition som du kan återge. Ett ytterst grundkrav brukar vara lika och allmän rösträtt i fria val.

b) På denna fråga förstår jag inte helt vad som åsyftas. Det beror på vilka som man ser som motståndare till demokratin. 

c) Demokrati utgår från folket så jag anser att det viktigaste är att hitta en god förankring bland medborgarna, där dessa känner sig involverade i samhället. Hur kan man arbeta med detta? Vad gäller att få andra stater demokratiska så kan det dels handla om att bygga upp goda relationer och att utöva inverkan via diskussion och debatt. Det finns dock också en väg att exempelvis ställa krav på stater eller sanktioner om de inte uppfyller vissa saker.

Hatice 9
Postad: 13 jun 2020 22:38
Jonto skrev:

a) Det finns många olika definitioner och kriterier för demokratier. Hitta någon definition som du kan återge. Ett ytterst grundkrav brukar vara lika och allmän rösträtt i fria val.

b) På denna fråga förstår jag inte helt vad som åsyftas. Det beror på vilka som man ser som motståndare till demokratin. 

c) Demokrati utgår från folket så jag anser att det viktigaste är att hitta en god förankring bland medborgarna, där dessa känner sig involverade i samhället. Hur kan man arbeta med detta? Vad gäller att få andra stater demokratiska så kan det dels handla om att bygga upp goda relationer och att utöva inverkan via diskussion och debatt. Det finns dock också en väg att exempelvis ställa krav på stater eller sanktioner om de inte uppfyller vissa saker.

Tack för ditt svar.

Svara Avbryt
Close