5 svar
212 visningar
rara 6
Postad: 15 okt 2020 Redigerad: 15 okt 2020

Proportionella valsystem

Analysera slutligen demokratiska för- och nackdelar med det proportionella valsystem som Sverige har. 

Vilka problem finns?
Vilka lösningar finns? 

joculator 3601 – F.d. Moderator
Postad: 15 okt 2020 Redigerad: 15 okt 2020

Ändra rubriken till något mer beskrivande    /moderator


Hur har du tänkt själv? Har du kommit på något exempel på någon av punkterna?

Kan du beskriva det proportionella valsystemet?

rara 6
Postad: 15 okt 2020

Jag har svarat på man det varit inte rätt.  

Jonto 4078 – Moderator
Postad: 15 okt 2020

Om vi börjar med, har du koll på vad ett proportionellt valsystem innebär? Har Sverige det?

I Sverige fick vi efter senaste valet ett problem med regeringsbildningen, där det blev svårt att få till en regering. Detta berodde delvis på vårt valsystem. Hur då tror du?

rara 6
Postad: 16 okt 2020

det nackdelarna med det proportionella systemet att det kan fragmentisera eller öka fragmentiseringen av det politiska systemet, vilket ibland kan leda till politisk instabilitet. Dessutom innebär systemet med partilistor att väljarna avlägsnas från de valda, vilket ger det politiska partiet en viktig roll när kandidaterna skall nomineras.

Jag har tänket på detta problem men hur man kan hitta ett lösning det är stor problem .

Jonto 4078 – Moderator
Postad: 17 okt 2020

Ja, framför allt så bildas inga klara majoriteter som i ett majoritetsvalsystem. Här har vi många partier med mandat som måste komma överens. Lösningar på problemet skulle kunna vara att ha olika regleringar i valsystemet som förenklar att regera.

Exempel på lösningar som Sverige har är exempelvis att det endast krävs en negativ majoritet för att utse en statsminister(räcker att inte mer än hälften är emot). Man skulle kunna ha förenklade regler för att få igenom budgetar. Man skulle kunna öka valspärren för att färre mindre partier ska få mandat. Det är valtekniska och parlamentsteckniska lösningar.

Andra lösningar är ett samarbetsklimat mellan partier som blir en förutsättning. Sverige hade ett tag två allianser(Alliansen och de rödgröna) som under en tid  fungerade som två olika färdiga regeringsalternativ även om de var enskilda partier.

Svara Avbryt
Close