5 svar
45 visningar
ettpyre är nöjd med hjälpen!
ettpyre 9
Postad: 8 jan 2021

hjälp att förstå min fråga/uppgift från läraren.

Hej! Jag kan inte kontakta min lärare för att förtydliga den här frågan. Kan ni hjälpa mig med hur jag ska tolka den här uppgiften?

 

Humanism

3c) Dygder är detsamma som goda karaktärsdrag. Analysera vilka dygder som man vill se i ett humanistiskt samhälle och problematisera varför det kan vara svårt att uppnå.

 

 

ska jag typ lista olika dygder? till exempel jämställdhet? och problematisera jämställdhet?

jag tänker att jag till exempel kan ta upp religion, men är avsaknad av religion en dygd? det vore ju enkelt att svara på.. men jag vet inte riktigt om det kan kategoriseras som en dygd.

Jonto 4081 – Moderator
Postad: 8 jan 2021

Ja sådana dygder skulle kunna vara demokrati, frihet, självbestämmande, civilkurage, öppenhjärtighet, osjälviskhet, vetgirighet, lojalitet etc.

Det är också viktigt att förstå vad humanismen är då utgångspunkten är ett humanistiskt samhälle: https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/vad-ar-humanism

Du behöver inte lista dygderna en och en nämn nämna några stycken och förklara hur dessa dygder bidrar till ett mer humanistiskt samhälle och varför de är viktiga. 

Sen ska du problematisera varför det kan vara svårt att uppnå dessa.

Där kan du ju faktiskt jämföra hur världen och samhället ser ut idag. De dygderna som du tar upp finns nog inte hos alla människor alltid i samhället, varför då, kan du fråga dig? Så kanske du ser vad det kan finnas för problem/hinder.

Humanismen är ju en livsåskådning som betonar vetenskap och vetenskaplighet istället för bundenhet av religion. Kanske skulle din dygd så istället kunna vara vetenskaplighet(/ett vetenskapligt förhållningssätt).

ettpyre 9
Postad: 8 jan 2021

Tack! Jag har så svårt för typ ”läsförståelse”.. att tolka rätt. Men nu förstår jag :)

 

Min text jag skrivit kommer bara behöva omformuleras något då, vilket bör vara snabbt gjort. 
tack så mycket för hjälpen :)

Jonto 4081 – Moderator
Postad: 8 jan 2021

Ingen orsak. Lycka till!

ettpyre 9
Postad: 8 jan 2021

Såhär blev det.. hoppas det räcker. Har precis lämnat in :)


Om man som en humanists vill, tänker att samhället ska grundas på värderingar som mänsklig medkänsla, omsorg, respekt och ansvar tänker jag mig att man förlitar sig lite väl mycket på människans “goda vilja”. 


Lite cyniskt skulle jag vilja säga att problemet med att uppnå ett humanistiskt samhälle baserat på dessa dygder är människan.


Människan har i alla tider utnyttjat livsåskådningar till sin egen fördel, jag kan inte se varför humanism skulle vara annorlunda. 

Människor är inte alltid goda och har inte alltid goda avsikter. Vi kan vara egoistiska och maktgalna, rentav onda. Det här har potential att skapa problem om man drar humanism till sin spets. En tanke är till exempel att humanismens syn på religion skulle kunna omtolkas med ett extremistiskt synsätt ; som att religion borde förbjudas.


Ett annat problem är ju att många har andra livsåkådningar som gör det svårt att i praktiken separera religion från det offentliga samhället (tex Pakistan, Saudiarabien). Sett från deras synvinkel är det här inte fel utan moraliskt och etiskt rätt.

ettpyre 9
Postad: 8 jan 2021

Jag borde säkert tagit med din vetenskapliga vinkel, men eftersom jag inte tänkte på det själv kändes det lite .. fel? Hmm. 

så jag försökte omformulera mina tankar istället. Tycker etik & moral är så svårt, men absolut intressant!

Svara Avbryt
Close