oscarN 8
Postad: 25 apr 2019

Hjälp med en uppgift

Hej! Jag är på en uppgift som lyder:

En linje går genom punkten (3, 1) och är parallell med en annan linje 0,8x + 2y – 2 = 0. De
båda linjerna begränsar tillsammans med koordinataxlarna ett område. Beräkna detta områdes
area.

Första linjen.

0.8x+2y-2=0

2y=-0.8x+2

y=-0.4x+1

 

Andra linjen

y=-0.4x+m

1=-0.4x+m

-0.4*3=m

m=-1.2

1-(-12)=2.2

 

Linje 1:  y=-0.4x+1

Linje 2: y=-0.4x+2.2

 

 

Stämmer detta? I så fall hur ska jag göra för att rita Linje1 och Linje2 på ett koordinatsystem?

SvanteR 1938
Postad: 25 apr 2019

Det blir fel när du håller på med andra linjen. Så här långt är det rätt:

y=-0.4x+m

Men sedan vet du att eftersom linjen går genom (3, 1) så ska du få y = 3 om du sätter x = 1. Du försöker kanske göra det men det blir fel. Byt bara ut x mot 3 och y mot 1 i linjens ekvation.

Första linjen ser riktig ut. Rita upp den i ett koordinatsystem.

Markera punkten (3,1) i samma koordinatsystem. Rita en linje genom demnna punkt som har samma riktning som den första linjen.

Du får fram en fyrhörning, som även kan ses som en triangel minus en annan triangel.

Behöver du mer hjälp, så visa hur långt du har kommit och fråga igen.

Andra linjen är fel.Om du sätter in punkten (3,1) i räta linjens ekvation y=-0,4x+m får du 1=-0,4.3+m. Lös ut m.
oscarN 8
Postad: 25 apr 2019

Är det inte exakt det jag gjort eller missar jag något?

Laguna 9260
Postad: 25 apr 2019
oscarN skrev:

Är det inte exakt det jag gjort eller missar jag något?

Hur kommer du från 1=-0,4x+m till -0,4*3=m?

oscarN skrev:

Är det inte exakt det jag gjort eller missar jag något?

Nej, det är inte exakt det du har gjort. Du skriver att -0.4*3=m och det är inte sant. Det borde vara 1=-0,4.3+m, d v s 1=-1,2+m.

oscarN 8
Postad: 25 apr 2019 Redigerad: 25 apr 2019

Så:

-0.4*3+m=1

-1.2+m=1

-1.2+m+1.2=1+1.2

m=2.2

oscarN skrev:

Så:

1=-0.4*3+m

1=-1.2+m

m=1.2-(-1)

m=2.2

Ja, vilket är något helt annat än du skrev förra gången.

Svara Avbryt
Close