5 svar
16911 visningar
foad hamad 12
Postad: 29 nov 2018 12:29 Redigerad: 30 nov 2018 16:24

Hjälp med frågorna.

Hej mina kära vänner!

Jag har fonderat på rätta de frågorna, alltså jag har svarat på de men jag behöver nån kan hjälpa mig att de korrekt eller behöver lite mer.

a) Beskriv förloppet av den amerikanska och den franska revolutionen. Ta upp minst TRE av följande begrepp vad gäller den amerikanska revolutionen: Boston Tea Party, Frankrikes roll i kriget, Självständighetsförklaringen 1776, Konstitutionen .
… och minst TRE av följande begrepp vad gäller den franska revolutionen: ”Eden i bollhuset”,  Bastiljens stormning, Kvinnotåget till Versailles, ”Skräckväldet”.
b) Redogör för orsakerna till revolutionerna och vad de leder till. 
Tips Amerika: Förhållandet till Storbritannien, upplysningsidéerna,
Tips Frankrike: Sjuårskrigets konsekvenser, upplysningsidéerna, ståndssamhällets orättvisor
c) Jämför de två revolutionerna. Vilka likheter och skillnader hittar du?                                                       
Tips: Ekonomi, adelns betydelse, upplysningsidéernas resultat, styrelseskick.
d) Ge exempel på sådant som lever kvar i nutid pga revolutionerna.

 

 

a) År 1775 började amerikanska kolonisatörer kämpa för frihet under lång tid mot det brittiska hemlandet. Konflikten kallas huvudsakligen det amerikanska RevolutionÄra kriget, men händelsen var på den amerikanska förklaringen om självständighet 1776 således en föregångare att det ibland också kallades den amerikanska revolutionen.

Den amerikanska kampen för självständighet inspirerades av liberala föreställningar om lika värde för alla människor, liksom idéer om frihet, maktdelning och folkligt deltagande i designen. Men det var i huvudsak de ekonomiska faktorerna som utlöste revolutionen.

 Vid slutet av 1700-talet var Frankrike det mest folksamda landet i Europa med en befolkning på 25 miljoner. Men kriget, särskilt sjuårskriget och det amerikanska frihetskriget, där Frankrike deltog under andra hälften av artonhundratalet, kostade staten enorma pengar. För att fylla tomma skatter fick franska kungen Louis XVI det tredje landet att öka skatten, som bestod av bönder och medborgare som tillsammans utgör 98% av landets befolkning. De andra två staterna, adelsmännen och prästerna, var helt fria att betala skatt. Eftersom huvuddelen av landets huvudstad ägdes av de två första staterna, särskilt av adelsmän, hade kungen att hitta andra sätt än skatter som kunde ge pengar till staten.Den franska revolutionen började i juni 1789 med avgång av medlemmar av det valda parlamentets tredje part, som dominerades av de två första länderna och i stället kallade nationalförsamlingen. Nationalförsamlingen avskaffade alla privilegier av alla adelsmän och proklamerade mänskliga rättigheter: frihet, jämlikhet och broderskap.

 Den 14 juli stormade parisinerna det gamla Bastil-fängelset som en del av deras missnöje med den härskande makten.

 I början satt King Louis XVI mitt val, men började sedan plotta med de fientliga revolutionärerna vs , mot både inom och utom landet.

- Den andra kontinentala konferensen gav tre av dess medlemmar uppgiften att förklara självständighetsförklaringen. Benjamin Franklin, John Adams och Thomas Jefferson. Uttalandet förklarades till stor del av Jefferson, nästa amerikanska president. Jefferson inspirerades av den engelska filosofen och social kritikern John Locke, och vissa delar var nästan Lockes egna ord. John Adams gjorde några kommentarer, men de största förändringarna ägde rum vid kontinentalkonferensen, som tog bort två tredjedelar av argumenten för självständighet, särskilt Jefferson, som angripit det engelska parlamentet och det engelska folket. Det var bara en attack på George III, där ingressen säger att alla människor har skapat oåterkalleliga rättigheter. Dessa inkluderar rätten till liv, frihet och strävan efter lycka.

 


b) Orsaker till den amerikanska revolutionen:

 1. Skatter, det vill säga i Europa, Storbritannien och Frankrike har krig, krig kostar en bra kostnad. Storbritanniens sätt att få mer pengar, eftersom det ökade skatterna för dem som bor i kolonierna. När Storbritannien ökade skatterna blev kolonisterna missnöjda och ville vara fria. Konsekvenserna blev ett krig mellan britterna och kolonierna.

2. Förenade kungariket hade strikta handelsregler för kolonier i Nordamerika. Kolonierna hade bara handel med Storbritannien. Kolonierna hade ingen bekräftad handel och Storbritannien fick mycket pengar från handel. Stigande missnöje och infört fler tullregler, Boston Tea Party inträffade 1773. Detta har också orsakat konsekvenser.

3. Kolonierna måste bestämma sig själva, så de hade inget inflytande i det brittiska parlamentet som hade makten över kolonierna. Parlamentet måste bestämma skatter, tull och handel. Kolonier protesterade och ökade missnöje mer eftersom de inte fick skatt och inflytande.

4. Upplysningar av upplysningar spred sig i slutet av artonhundratalet, och det finns ingen makt kring kungen. Det är dock att alla människor är födda fria och att alla har rättigheter som påverkar kolonisternas folk.

 resultat:

 1. De 13 staterna i Amerika är oberoende, och Storbritannien har inget beslut om Amerika. Men staterna har nu 50 stater.

2. Det har varit fred i Amerika men delvis, inte för alla människor. Kvinnor har inte rätt att rösta, men de får inte rösta.

3. Betala indianer från Amerika på grund av de kolonier du vill fältet.

4. Kolonierna fick den första presidenten, George Washington, som kunde utveckla Amerika bättre och skapa bättre soldater för landet.

 Den franska revolutionen:

 Skäl till den franska revolutionen:

 1. Den tredje positionen kräver förändring, och därför är Frankrike ledare för tre stater: adelsmän, präster och tredje parter. Den tredje gruppen hade ingen myndighet alls och hade 98% av den franska befolkningen.

2. Ogynnsamma medel betyder att adelsmän och kyrkan inte betalar skatter till staten, då fattiga staten och befolkningen är missnöjda, så det var brist på pengar.

3. Den svaga ledaren innebär att kungen inte kan bestämma eller bestämma något om landet. Så adelsmän måste bestämma skatter, folket och hela landet. Varken kungen eller regeringen kunde bekräfta sin lydnad mot landet. Även Frankrike fungerade inte som en nation.

4. Den amerikanska revolutionen, Förenta staterna blev ett exempel under upplysningen att staten kunde bli verklighet utan en kung, adel och statskyrka.

resultat:

1. Konungen och hans familj agerade på grund av orättvisor och olaglighet, men det franska folket tyckte inte om honom.

2. En ny konstitution kom till Frankrike och gjorde adelsmän bättre för folket. Men de pengar som adeln och kyrkan åtnjuter tjänas av folket, som har tagit dem.

3. Kyrkans kraft minskade eftersom människor var missnöjda eftersom de betalade mycket pengar till staten. Kyrkorna renade sedan alla religioner som präster och dekorationer och dödades eller dödades för att de var orsakerna till revolutionen.

4. Napoleon tog makten i Frankrike och blev generell vid 24 års ålder under revolutionskriget. Han blev den första diktatorn, men blev emellertid en kejsare.

5. Medborgarna i Frankrike kan öka sin styrka och få sina rättigheter.

 C) Likheter och skillnader för orsaker. Det finns en stor skillnad mellan de två, men ju större likhet är att människor behandlas orättvist. På franska ser vi att kungens handlingar gör människor glada. I USA handlar det inte om vem som bestämmer. Oberoende krig. Den franska kungens liv för ett smalt liv är fattigt och låna gör människor fattiga och hungriga. Medan den amerikanska kungen kallar kolonier pengar för att möta sina önskningar och önskemål. Kolonier stymas också av bristen på rösträtt eller brist på hälsa alls.

 Förloppen:

förloppen är väldigt annorlunda men det ser ut som slutet. Båda får nya ledare, då styrs Frankrike av diktatorn, och Amerika är från Washington. Två nya ledare, men väldigt annorlunda. Men den stora likheten är att människor kämpar tillsammans för att påverka och förändra med statens regering.

 Det slutar på båda hållen med en mer demokratisk författning. Den amerikanske revolutionen handlar om frihet, det gör även den franska, men på ett mer ekonomiskt sätt.

 d) Efter att ha läst och få ett bredare perspektiv på den franska revolutionen, överväg åtgärder som rör mänsklig överlevnad. Personer som redan har ett överflöd av tillgångar ge upp mer, och jag tror att det var fel, särskilt när det var känt att majoriteten av landets befolkning dör av svält eller död. Jag tror att om det högre staten slutar betala högre skatter och istället är nöjd med den rikedom som den redan hade, var revolutionen inte lika stor som den brukade vara. Men eftersom det inte görs någon förändring och fortsatte arbetet med att införa högre skatter, tror jag inte att det är rätt att bekämpa människor och säga till mig, även om jag tror att det var det oskyldigt blod bara gick till spillo när jag tänkte på den revolution som letade efter de verkliga riktlinjerna har Detta händer när människor körs utan någon relevant anledning. Men i slutändan tycker jag att det är värt det när förhållandet mellan tredje plats och vanliga människor är mycket bättre nu, för att de har samma rättigheter som adeln. Idag kan vi tro att vi måste lära av denna historiska händelse, men faktiskt är det en av dessa saker som händer i andra länder idag. Det finns fortfarande monotona stater där människor är olika, mycket värdiga och uppdelade i social rätt.

Jonto 7182 – Moderator
Postad: 29 nov 2018 13:11 Redigerad: 29 nov 2018 13:17

Fråga a) 

Den här meningen "Konflikten kallas huvudsakligen det amerikanska RevolutionÄra kriget, men händelsen var på den amerikanska förklaringen om självständighet 1776 således en föregångare att det ibland också kallades den amerikanska revolutionen." handlar främst om definitionen av amerikanska revolutionen. Det är något ointressant i detta fallet och svarar ej på frågeställningen , ta bort det.

Nästa stycke är bra men du bör förklara vilka de ekonomiska faktorerna var. Storbritannien hade ont om pengar efter långa krig som de fört och i kolonierna i Amerika fanns mycket resurser och råvarutillgångar att hämta, som man tog sig friheten att köpa eller ja nästan stjäla till oskäliga priser. De kunde också beskatta invånarna i kolonierna hårt. Ta upp detta perspektiv noggrannare.

Sen tycker jag du bör nämna "Boston Tea Party". Det är lätt att hitta information om, bara sök på det och är det som är själva  höjdpunkten på konflikten när kolonierna gör uppror och protesterar genom att välta en last med brittiskt te. Detta blir också en viktig symbol som etsat sig fast. 

Sen konstitutionen kan du också nämna tydligare. Det är det avtal som Storbritannien och företrädare för kolonierna kommer överens om och blir slutet på konflikten. Kan du kanske hitta vad det var som man kom överens om då? Denna konstiution som man då kom överens om är också det som lagt grunden för dagens USA och mycket av det som man kommer överens om då är oförändrat. Detta är viktigt att nämna som svar på frågan då det knyter ihop och avslutar händelseförloppet.

Försök få med det övergripande kring detta. Det du nämner på slutet om massa personer och vem som gjorde vad är inte relevant. Få med det viktigaste förändringarna istället.

Gällande franska revolutionen tycker jag du varit något mer utförlig. Du kanske kan ta mer upp det missnöje som fanns mo regimen i Frankrike. Det var ont om pengar, det var missväxt och folk svalt. Det finns ett citat från den franska drottningen (som visserligen är en myt) där hon på vad befolkningen som inte hade bröd för dagen att äta skulle göra svarade -Om de inte har bröd, låt dem äta bakelser!. Även om inte detta är sant så beskriver det lite den ignorans och oförståelse som fanns hos kungen och styret för befolkningens situation. Skriv kanske något om det. 

Tycker också du kan nämna något om tiden just efter franska  revolutionen som blev väldigt kaotiskt när kungen och mängder av adelsmän och motståndare fick hårda straff och blev avrättade och det inte fanns någon som naturligt kunde styra landet. Istället fick revolutionärerna makten och agerade ganska drastiskt och tanklöst och det fanns en stor rädsla för dessa. Detta brukar benämnas som skräckväldet. Läs om det så kan du få in det begreppet också.

Jonto 7182 – Moderator
Postad: 29 nov 2018 13:16

Såg nu att mycket av det jag skrev kommer igen på fråga b,c och d som jag tycker du lyckats bättre med att fånga in och få till tydliga svar på. Men jag trotror ändå mina kommentarer kan hjälpa till

foad hamad 12
Postad: 30 nov 2018 15:43

Hej!

Tack så mycket för hjälpen.

Jag har några frågor som kvar, kan du förklara de till mig så kommer jag att förstå de och några tips på hur ska jag svara på de för att får jag högre betyg , snälla tack

 

a) Med den franska revolutionen föddes nationalismen. Vilka faktorer brukar man säga skapar nationalism, och vilka av dessa fanns i Frankrike vid 1700-talets slut? Hur reagerade exempelvis andra länder på det nya styret i Frankrike? Med den industriella revolutionen föddes också den moderna samhällsdebatten. Vilka nya mötesplatser gynnade politisk debatt och hur?

b) Den franska revolutionen ledde till andra revolutioner i Europa, vilka? Nämn EN av dem och redogör för bakgrund, förlopp och konsekvenser.

 

c) Redogör för vilka samhällsklasser och vilka ideologier som fanns. Jämför genom att redovisa likheter och skillnader i ideologiernas syn på exempelvis rösträtten, kyrkan och vilka som skall ha makten. Vilken ideologi knyts till vilken samhällsklass, och varför?
 

Smaragdalena 66751 – Lärare
Postad: 30 nov 2018 16:07 Redigerad: 30 nov 2018 16:24

foad hamad, det står i Pluggakutens regler att du skall göra en ny tråd för varje ny fråga. Du har redan fått  tillsägelser om detta. Om du fortsätter bryta mot Pluggakutens regler, kommer du att bli avstängd. Jag låser den här tråden. /moderator

Jonto 7182 – Moderator
Postad: 30 nov 2018 16:09

a) Det är svårt att säga vad som skapar nationalism. Tankarna bakom nationalim är ju däremot att som nation samlas kring något gemnsamt och det läggs stort värde i att vara en del av nationen och vara medborgare och tillhöra ett sammanhang. De flesta medborgarna i Frankrike var ju underställda kungen, adeln och de styrande och hade ingen plats i staten/nationen och såg då ett behov av att skapa en stat där ens värde och rättigheter inte skulle definieras av vilken klass man har, utan om man var en del av den gemensamma nationen. Frihet, jämlikhet och broderskap var ju parollen för revolutionen och också delvis liknande tankar vad gäller ex. broderskap som finns inom nationalismen. Frankrike var också ganska delat i ett feodalsamhälle som var ganska decentraliserat och det fanns ett behov av att fösöka ena landet bakom något gemensamt. För att kunna störta den hierarki och styret de levde under krävde det att medborgarna tillsammans mobiliserade sig och gjorde gemensam sak vilken man ser på hur många som stormade bastiljen och eltog i eden vid Bollhuset. Enighet och gemesamma mål och känsla av samhörighet gentemot en gemensam fiende eller hot är också en viktig del inom nationalismen.

Vad gäller mötesplatser. Vad uppstod under denna tid? Skolor uppstod, industrier(arbetsplatser), delvis föreningar. Varför tror du dessa är ställen som kan ge upphov till politiska debatter.

 

b) En liknande revolution/frihetskrig du kan tittat på är det italienska frihetskriget som ledde till Italiens enande. Där gjorde man också med missnöje uppror mot ett styre som i detta fallet var österrikiskt och lyckades avsätta dessa. Italien var också ett splittrat land som sökte enighet så det finns många paralleller till Frankrike

Läs detta: https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_italienska_frihetskriget

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/italiens-enande-1848-1870

 

c) Vet inte under vilken tid du menar men ideologier börjar ju uppstå i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Då stod kampen framför allt mellan liberalism, konservatism och socialism. Något senare kom även kommunismen. Läs om dessa, hur de uppstod och vad som var viktigt för dem. Då kan du nog ganska enkelt förstå ex. vilka samhällsklasser som höll sig till vilken ideologi och vilka som kämpade för rösträtt.

Tråden är låst för fler inlägg

Close