3 svar
191 visningar
Katarina149 är nöjd med hjälpen
Katarina149 7151
Postad: 28 apr 2022 01:58 Redigerad: 28 apr 2022 02:00

homogent magnetfält

Ett homogent magnetfält med flödestätheten 25 mT är riktat in i papperets plan
enligt figuren nedan. En kopparstav CD med längden 0,20 m rör sig utan friktion
åt vänster utmed två parallella metallskenor GH och JK med den konstanta
hastigheten 0,50 m/s. Motståndet har resistansen 0,25 ohm.
a) Hur stor kraft behövs för att förflytta staven med hastigheten 0,50 m/s?
b) Hur stor effekt utvecklas i motståndet?

 


Hej. Jag undrar ifall jag har räknat rätt

SaintVenant 3869
Postad: 28 apr 2022 16:17 Redigerad: 28 apr 2022 16:22

På a): 

Här har du gjort fel. Du har räknat ut kraften som verkar på endast en elektron eller proton.

Denna kraft har (enligt högerhandsregeln) riktning uppåt eller nedåt längs med ledaren. Det är denna kraft som gör att det blir en ström i kretsen.

När en ledare rör sig i ett magnetfält induceras en spänning. Detta faktum använder man i din bok för att härleda detta samband:

U=LvBU= LvB

Här är alltså LL längden på stången och UU spänningen som induceras. Att det finns en spänning i en krets innebär att det finns en ström genom Ohms lag U=RIU = RI:

I=LvBRI = \dfrac{LvB}{R}

Vi har alltså en strömförande ledare i ett magnetfält. Vi vet sedan tidigare att en sådan utsätts för en kraft som är:

F=BL·IF = BL \cdot I

Om vi ersätter strömmen ovan med det vi fick fram får vi:

F=BLLvBRF = BL\dfrac{LvB}{R}

Vi förstår enligt Lenz lag att denna kraft måste vara riktad åt höger därför att den måste försöka motverka sin orsak (försöka bromsa upp stången som åker åt vänster).

På b):

Här har du gjort rätt.

Katarina149 7151
Postad: 29 apr 2022 09:33 Redigerad: 29 apr 2022 09:34

Okej. Nu ser jag felet. 
Är det rätt i a nu?

ThomasN 1853
Postad: 29 apr 2022 09:59

 

Japp. Det ser bra ut. 

Svara Avbryt
Close