7 svar
293 visningar
sara0sara0 53
Postad: 25 maj 2020

Hur använde hitler vetenskaplig historiebruk för att sedan genomföra förintelsen?

Hur använde hitler vetenskaplig historiebruk för att sedan genomföra förintelsen?

Laguna 12482
Postad: 25 maj 2020

Jag vet inte ens vad "vetenskapligt historiebruk" betyder. Vet du vad det betyder?

sara0sara0 53
Postad: 25 maj 2020
Laguna skrev:

Jag vet inte ens vad "vetenskapligt historiebruk" betyder. Vet du vad det betyder?

 Det här är det som historievetenskapen ska arbeta med. Akademiska historiker arbetar med att försöka ta reda på ”vad som faktiskt hände” i den mån det går. Det vetenskapliga historiebruket innefattar källkritik, försök att göra rimliga rekonstruktioner och tolkningar av det förflutna, och en villighet att andra på sin uppfattning om det kommer ny information som gör att tidigare vetskap visar sig tveksam.  Det vetenskapliga historiebrukets funktioner är dels att försöka fastställa en sanning, dels att granska, ifrågasätta och omtolka etablerade fakta. De som framför allt använder historia på detta sätt är professionella historiker, men även populärhistoriker och historielärare använder det (förhoppningsvis)

Laguna 12482
Postad: 26 maj 2020

Hur lyder hela uppgiften du har fått? Har du en bild? 

Random555 52
Postad: 26 maj 2020

Historiebruk är endast en svensk företeelse och därför inte använt så frekvent. Förmodligen anledningen till att inte många känner till dem.

Jonto 4076 – Moderator
Postad: 26 maj 2020
Random555 skrev:

Historiebruk är endast en svensk företeelse och därför inte använt så frekvent. Förmodligen anledningen till att inte många känner till dem.

Va?

Laguna 12482
Postad: 26 maj 2020

Nog byggde Hitler sin ideologi på en del antaganden om historiska skeenden, men om det fanns dåtida historisk forskning som stödde de antagandena vet jag inte, inte heller om han försökte framställa det som om forskningen stödde hans teser.

"Rasrenhet" var en accepterad tanke i världen då, men jag tycker inte det passar in på "vetenskapligt historiebruk". Men det kanske det gör. 

Random555 52
Postad: 26 maj 2020
Jonto skrev:
Random555 skrev:

Historiebruk är endast en svensk företeelse och därför inte använt så frekvent. Förmodligen anledningen till att inte många känner till dem.

Va?

Historiebruk är ett sätt att använda historia för det mesta på ett sätt som gynnar en. Detta fenomen förekommer endast i Sverige. Därför tror jag många inte hört talas om ”historiebruk”. Historiebruk delas in i 7 kategorier

Vetenskapligt är bruket av historia i vetenskaplig forskning.
Existentiellt syftar till att främja en identitethos en nation, etnicitet eller annan grupp.
Moraliskt syftar till att uppmärksamma orättvisor och främja rättvisa.
Ideologiskt syftar till att främja en ideologi, till exempel i propaganda.
Icke-bruk syftar till att förtiga delar av historien av ideologiska skäl
Politisk-pedagogiskt syftar till att jämföra då- och nutid för att framföra ett (politiskt) budskap
Kommersiellt syftar till marknadsföring.
 

Svara Avbryt
Close