4 svar
16 visningar
adya är nöjd med hjälpen!
adya 8
Postad: 20 maj 2020

Hur blir utvecklingen i ett land om det är demokratiskt eller diktatorisk? och varför?

Hur blir utvecklingen i ett land om det är demokratiskt eller diktatorisk? och varför?

Visa hur du har tänkt svara på frågan, så kommenterar vi sedan.

adya 8
Postad: 20 maj 2020
Bo-Erik skrev:

Visa hur du har tänkt svara på frågan, så kommenterar vi sedan.

Jag har tänkt såhära att utvecklingen i en demokrati är effektivare eftersom de beslut som tas är genomtänkt och folk får vara med och bestämma.

Diktator är inte effektivt eftersom det är bara en person som styr och för att en beslut ska ge bra effekter, idén måste ju vara genomtänkt.

Det är svårt att säga något allmänt om. Ett lands utveckling beror av så mycket mer än om det är en demokrati eller dikatur.

Några punkter som brukar hänga ihop med det är dock:

jämlikhet/ social ställning / klyftor

frihet

värnande av mänskliga rättigheter

adya skrev:
Bo-Erik skrev:

Visa hur du har tänkt svara på frågan, så kommenterar vi sedan.

Jag har tänkt såhära att utvecklingen i en demokrati är effektivare eftersom de beslut som tas är genomtänkt och folk får vara med och bestämma.

Diktator är inte effektivt eftersom det är bara en person som styr och för att en beslut ska ge bra effekter, idén måste ju vara genomtänkt.

Ja och nej. 

I en demokrati kan besluten ta tid, det finns risk för att det blir kompromisser som inte blir så verkningsfulla, svårt att komma överens. Besluten har dock större stöd och har tagit hänsyn till fleras intressen ovh blir kanske därmed bättre för bedolkningen.

I en diktatur kan beslut tas snabbare och effektivt då ett fåtal personer har stor makt. Förändringar kan snabbt genomföras.

Svara Avbryt
Close