2 svar
25 visningar
Sharp 48
Postad: 8 okt 2020

Hur den Europeiska Unionen regleras i grundlag

Hej!

Håller just nu på att välja ämne gällande en PM-skrivning. Ämnet är ungefär vad rubriken säger och jag har därmed kollat på regeringsformen som utgångspunkt. Regeringsformen reglerar EU i följande paragrafer: 1:10, 10:4 och 10:6. Jag har också kollat på Artikel 50 i TEU som reglerar hur ett land lämnar EU. I fallet med artikel 50 så nämns det att ett medlemsland får lämna med stöd av sin konstitution, vilket leder oss in i ämnet. Ett förslag på tema, som jag tänker, kan därmed vara en komparativ analys av hur ett utträdande regleras i grundlag mellan olika länder, förmodligen två. Min egentliga fråga är då, låter detta som att det ligger innanför ämnet och om någon har förslag för hur jag ska problematisera området ytterligare.

Jonto 3790 – Moderator
Postad: 8 okt 2020 Redigerad: 8 okt 2020

Det är väl absolut en logisk fråga utifrån rubriken.

På vilken nivå skrivs PM:et? Gymnasiet eller universitet? Vilken tidsomfattning och sidomfång gäller?

Det här är nog väldigt komplext. Det finns ju ett konkret exempel där britterna lämnade EU. Det krävdes många och långa turer bara först för att få klart för vad som gällde för utträde och hur det skulle hanteras. 

Studerar du eller har studerat juridik? Jag tror det krävs att man är lite skicklig på att tolka lagtexter och är van att läsa lagtexter. Det saknas ju praxis för hur lagtexterna ska tolkas eftersom situationen ej uppstått (förutom i Storbritannien), fast det kanske också kan vara en intressant aspekt att nämna och som man kan reservera sig för.

Om man exempelvis studerar Sveriges konstitution/grundlag och hur de svenska möjligheterna att lämna EU ser ut, så skulle man ju kunna jämföra det mot eller dra paralleller till processen som britterna har lämnat EU på.

Har du hittat någonting i regeringsformen som du känner kan besvara frågeställningen?

Det är en intressant frågeställning men jag tror att det kan vara rätt komplext om man ska lyckas tolka det rätt.

Sharp 48
Postad: 8 okt 2020
Jonto skrev:

Det är väl absolut en logisk fråga utifrån rubriken.

På vilken nivå skrivs PM:et? Gymnasiet eller universitet? Vilken tidsomfattning och sidomfång gäller?

Det här är nog väldigt komplext. Det finns ju ett konkret exempel där britterna lämnade EU. Det krävdes många och långa turer bara först för att få klart för vad som gällde för utträde och hur det skulle hanteras. 

Studerar du eller har studerat juridik? Jag tror det krävs att man är lite skicklig på att tolka lagtexter och är van att läsa lagtexter. Det saknas ju praxis för hur lagtexterna ska tolkas eftersom situationen ej uppstått (förutom i Storbritannien), fast det kanske också kan vara en intressant aspekt att nämna och som man kan reservera sig för.

Om man exempelvis studerar Sveriges konstitution/grundlag och hur de svenska möjligheterna att lämna EU ser ut, så skulle man ju kunna jämföra det mot eller dra paralleller till processen som britterna har lämnat EU på.

Har du hittat någonting i regeringsformen som du känner kan besvara frågeställningen?

Det är en intressant frågeställning men jag tror att det kan vara rätt komplext om man ska lyckas tolka det rätt.

PM:et skrivs på universitets nivå! Relativt kort PM på maximalt 7 sidor och tidsmässigt någon månad framåt. Jag inser också att området är väldigt komplext men att jag inte riktigt hittar något annat som faller inom ämnet - förutom rättighetsskyddet kanske i 10:6 RF. Studerar just nu Juridik. Bra idé med att det saknar praxis och problematiken kring det!

Det jag saknar är något som reglerar ett utträde ur EU genom regeringsformen utan vad jag har kommit fram till just nu är att allt regleras via 1:10 RF vilket säger mer eller mindre att Sverige är medlem i den Europeiska unionen. I vissa propositioner till lagen nämns att det kan bli problem vid ett snabbt utträde ur EU då medlemskapet är reglerat i grundlag men att ofta är ett utträde en mer långtgående process som tar tid och därmed är inget hinder i att lämna. Därav är det ungefär den enda paragrafen som skulle kunna reglera ett utträde, vad jag kan hitta, och blir alltså min utgångspunkt skulle jag tro.

Det som komplicerar saker, ytterligare, är också att Storbritanniens konstitution inte är nedtecknat så fint som våran grundlag. Deras konstitution är byggd på sedvana och rättspraxis vilket gör jämförelsen väldigt abstrakt och jag tror jag behöver kontakta någon i Storbritannien alternativt läsa böcker för att klargöra hur och var EU medlemskapet reglerades innan deras utträde.

Det är förmodligen ingen lätt uppgift nej, men otroligt spännande. Jag ska väl göra mitt bästa och återkommer när jag börjar få något läsbart. Tack så mycket för din input! :D

Svara Avbryt
Close