9 svar
415 visningar
Bismillah 25
Postad: 20 maj 11:41

Hur jag skriver krönika?

Jag ska redovisa en krönika ''jag ringer mina bröder '

Men jag måste redovisa enligt Olle Josephsson recept.

Jag förstår hur jag skriva enligt honom.

Snälla kan ni hjälpa mig.

Eller kan ni skicka en krönika enligt honom så att jag vet

Jonto 5951 – Moderator
Postad: 20 maj 19:34

Här är en länk där Olle Josephsson ger sin syn på krönikor: Läs hans tips och inspireras

https://spraktidningen.se/artiklar/2009/08/kronikor

Fråga om det är något i hans manual som du tycer är svårt att förstå vad han menar.

Bismillah 25
Postad: 22 maj 10:21
Jonto skrev:

Här är en länk där Olle Josephsson ger sin syn på krönikor: Läs hans tips och inspireras

https://spraktidningen.se/artiklar/2009/08/kronikor

Fråga om det är något i hans manual som du tycer är svårt att förstå vad han menar.

Jag läste den flera gånger men förstod inte.

Snälla kan du sammanfatta åt mig?

Jag blev ogodkänd i den här uppdraget. Jag  måste bli godkänd eftersom det är min sista chans.🥺

Smaragdalena 57479 – Lärare
Postad: 22 maj 10:58 Redigerad: 22 maj 10:58

Vad var det du inte förstod? (Jag tycker det är konstigt att en krönika är något helt annat nu än när jag gick på gymnasiet.)

Har inte din lärare berättat exakt vad det är som inte är tillräckligt bra?

Bismillah 25
Postad: 22 maj 11:23
Smaragdalena skrev:

Vad var det du inte förstod? (Jag tycker det är konstigt att en krönika är något helt annat nu än när jag gick på gymnasiet.)

Har inte din lärare berättat exakt vad det är som inte är tillräckligt bra?

Jag förstod inte alls😔Jag läser på distans. Vi har inte läst krönikan av Olle Josephsson därför är det mycket svårt att skriva en krönika enligt hans recept. 

Är du med på att artikeln i Språktidningen är en krönika som handlar om hur man skriver en krönika?

Bismillah 25
Postad: 22 maj 12:22 Redigerad: 22 maj 13:20
Smaragdalena skrev:

Är du med på att artikeln i Språktidningen är en krönika som handlar om hur man skriver en krönika?

 
chat_bubble
Aktuella kurserkeyboard_arrow_rightSvenska som andraspråk 2keyboard_arrow_rightÖversikt: Uppdrag 2
 

AKTUELLA KURSERSTUDIEPLANMITT HERMODSLÄROMEDELVANLIGA FRÅGORATEKA [NAMN]NYHETER (0)BLOGGAR (76)DOKUMENTLOGGA UT 
 
 
Namn
Uppdrag 2
Kurs
Svenska som andraspråk 2
Studerande
[ELEVENS FÖRNAMN & EFTERNAMN]
Inlämnad
2021-05-11 12:20:21
Rättad
2021-05-13 14:57:25
Rättad av
[LÄRARENS FÖRNAMN & EFTERNAMN]
Resultat
Se matris


Fråga:
1. Skönlitteratur
Nu ska du arbeta med den första romanen du läst. Det gör du genom att svara på frågorna som finns i den här blanketten.

Spara blanketten på din egen dator och svara på frågorna. Sedan bifogar du blanketten med uppgiften.

Om du tycker att det är krångligt att spara blanketten kan du kopiera frågorna och klistra in dem i svarsrutan. Sedan skriver du dina svar.

I examinationen kommer du att få olika frågor rörande skönlitteraturen du läst. Repetera därför gärna boken och det du skrivit i den här blanketten inför examinationen.

Svar från studerande:
Svar saknas.

Bifogade filer från studerande:
novell_pesten.pdf
Kommentar från lärare:
Det är en roman, inte en novell.

Camus var en politisk journalist. Han växte upp i en fattig miljö i Algeriet men ville göra en klassresa. Det lyckades han med, 1957 fick Camus Nobelpriset. Tyvärr dog han i en bilolycka 1960, bara 44 år gammal.

Din tolkning av boken var intressant att läsa.

Fråga:
2. Skriv ett debattinlägg med källor
Du ska skriva ett debattinlägg som ska kunna publiceras i en tidning. I det här uppdraget lämnar du in ett utkast till din text. Försök att bli i stort sett färdig med texten, då får du mer hjälp av din webblärare och kan eventuellt ändra det som behöver ändras.

Den färdiga texten lämnas sedan in i uppdrag 3.

Ditt debattinlägg ska ha en tydlig tes, flera argument som stöd för tesen, du ska även hänvisa till minst tre källor. Tänk också på att disponera din text tydligt - använd dig av det du lärt dig om skrivprocessen. Det ska finnas en tydlig inledning, en huvuddel där du argumenterar och en avslutning.

Varje gång du använder information från dina källor ska du skriva en tydlig och korrekt källhänvisning inne i texten. Repetera hur vi gör källhänvisningar enligt Harvard- eller Oxfordmodellen om du är osäker. 

En lista över de källor du använt ska finnas i slutet av ditt arbete: en källförteckning. Källförteckningen ska skrivas i alfabetiska ordning.

Din text bör vara 500-700 ord.

När du är klar med texten väljer du en lämplig rubrik.

Om du inte redan har ett ämne du vill skriva om följer en del tips nedan.

Brott och straff

Barnuppfostran

Den moderna familjen

Ekonomi

Internet

Kärlek

Kärnkraft

Miljö

Notera: Om du bifogar ett dokument ska du inte bifoga ett PDF-dokument. Bifoga istället ett Word-dokument eller motsvarande.

Svar från studerande:


Sluta med Internet och sociala medier

 Radera sociala medier och internet. Internet och sociala medier kan ha en negativ inverkan på våra liv.

Idag har sociala medier och internet blivit en del av våra liv. Facebook, Instagram, Twitter och Google är några exempel på sociala medier och internet. Många använder sociala medier privat. Företag och näringsliv använder sociala medier och internet för kommunikation och marknadsföring.  Sociala medier ger många nya möjligheter. Man kan till exempel lägga ut bildar och texter. Man kan även ha kontakt med vänner och familj. Genom internet kan man få en stor mängd information mellan olika enheter. Men det finns såklart risker med att använda internet och sociala medier. Att vara ständigt tillgänglig på internet kan resultera i att man bli stressad och mår dålig

En anledning till det är att sociala medier kan påverka unga och barn psykiska hälsa negativt. Under de senaste åren så har flera nya studier kommit upp som visat att sociala medier och internet inte bara är dåliga för våra hjärnan, orsaker ohälsa hos de unga. Fler och fler unga känner oro och ångest, samtidigt som smartphones och sociala medier används mer och mer. Psykisk ohälsa hos barn i åldrarna 10 till 17 har ökat med över 100 present på 10 år. Studier visar att de som tillbringar mer än 2 timmar per dag på sociala medier har dubbelt så hög sannolikhet att ha depressionssymptom jämfört med de som lägger 30 minuter eller mindre per dag. En annan undersökning bland studenter visar att de som använder sociala medier i störträckning också är de som har lägst självkänsla och mest negativ uppfattning om sin kropp. Allt pekar på att användande av sociala medier och internet leder till ökad risk för psykisk ohälsa.
Användning av sociala medier orsakar också att barn känner sig utanför ostressade, dessutom känner sig otillräckliga. Precis som vuxna söker barn bekräftelse på nätet. Att få till exempel många kommentar och liks. Alla dessa på sociala medier har en betydande roll i barnens vardag. Vilket orsakar till att barnen bygger sitt självförtroende utifrån andras bekräftelse.  Dessutom har forskare hittat en tydlig koppling mellan användning av sociala medier och depression. Sociala medier har blivit en del av våra liv, men det är dags att inse vad konsekvensen kommer att bli om vi försätta använda av sociala medier och internet. Det är därför viktigt att ska sluta med sociala medier och internet

En annan nackdel med att använda av internet och sociala medier är minskning av självförtroende, vilket också är det viktigaste, och idag ser vi det mycket bland människor.  De som lägger mycket tid på Sociala medier och internet upplever ofta låg självkänsla eftersom de alltid jämföra sig med andra. De får naturligtvis uppfattning att andra har spännande och roliga liv. Men att jämföra sig med andra orsaker avundsjuka så att man kan få sig att börja tvivla oss själva och det påverkar självförtroende negativt.

Många tror att sociala medier och internet har många möjligheter. Att man har ständigt kontakt med andra. Att man alltid är aktiv och uppdaterad, till exempel vet man vad som händer i närhet. Det är sant att sociala medier och internet har mycket möjligheter. Men i slutändan kan internet och sociala medier kan påverka din hälsa negativt. Man får till exempel huvudvärk, känner sig trötta. Självklar, sociala medier och internet slösar bort tid. Man får till exempel inte tid att träffa sina kompisar eller ta hand om sitt barn.  ´´Att sluta med sociala meder är det mest välriktade försvaret mot tids vansinne´´ skriver Jargon Lander i 


Tardanico, Susan(2012) Is sociala Media Sabotaging Real Communication? Forbes, 30 April
https://www.forbes.com/sites/amitchow...

Lanier: Det är dags att sluta med sociala medier. SVT Nyheter.
https://www.svt.se...

Gör internet 


Fråga:
3. Muntlig redovisning

Radioprogrammet Åsikter har ett temaprogram om krönikor. De har bjudit in ett antal personer som får redovisa en krönika de läst. Du är inbjuden och får välja mellan de tio krönikor som finns i studieguide 2.

Använd dig av de punkter Olle Josephsson anser är typiska för en krönika:

Disposition
Tilltal
Meningar
Ord
Är krönikan skriven enligt Josephsson recept? Vad avviker? Ge exempel ur den krönika du valt att analysera. Visa tydligt att du förstår strukturen för hur en krönika ska se ut. 

Bismillah 25
Postad: 22 maj 12:27
Smaragdalena skrev:

Är du med på att artikeln i Språktidningen är en krönika som handlar om hur man skriver en krönika?

Det är  artikeln i Språktidningen .

Jag ska skriva om krönikan' jag ringar mina bröder' enligt  Olle Josephsson 

Personuppgifter bortrensade från tråden. /Smutstvätt, moderator 

sumi8925 3
Postad: 8 okt 23:32

Hej ! kan jag läsa krönikan som du har skrivit?? tack!

Svara Avbryt
Close