1 svar
36 visningar
qwertyqwertyqwerty 1
Postad: 11 dec 2018

Hur kan man koppla ihop upplysningen med nordamerikanska revolutionen

Jag behöver hjälp med att hitta "bryggor" mellan upplysningen och den nordamerikanska revolutionen

Så här skriver ex. SO-rummet om upplysningens idéer: Några av upplysningsfilosoferna tänkte sig att samhället uppkommit som ett resultat av ett slags ursprungligt fördrag, där människorna lämnade ifrån sig makten till en stat mot att denna i gengäld förband sig att respektera vissa naturliga rättigheter. Oberoende av rang och stånd hade envar rätt till liv, frihet och egendom. Om en stat inte respekterade dessa rättigheter och därmed bröt mot samhällsfördraget hade människorna enligt den engelske filosofen John Locke (1632-1704) en fjärde rättighet - rätten att göra uppror."

Det var bland annat dessa upplysningsidéer om tanken om folkets rätt till frihet som banade väg för upproroch revolutioner i många länder där folket kände sig förtryckta exempelvis i Amerika.

Det är väl den logiska och mest naturliga "bryggan"

Svara Avbryt
Close