Dz22 132
Postad: 13 nov 22:54

Hur kan presidentstyret i USA ses som odemokratiskt ur ett socialistisk perspektiv

Hej, jag har fått en fråga om hur presidentstyret i USA kan ses som odemokratiskt ur ett socialistisk perspektiv.

Jag tänkte själv att eftersom makten i presidentstyret är centrerad och koncentrerad till en person (presidenten) kan det leda till att mindre röster hörs vid avgörande beslutsfattningar jämfört med parlamentarismen som finns i Sverige, där det sker en större pluralism då systemet gör att det är sällsynt med ett parti med en total majoritet utan det måste skapas politiska koalitioner där partierna behöver kompromissa och nå konsensus och detta hjälper beslutsfattare att bli medvetna och fokusera på flera olika frågor vilket möjliggör en genomtänkt och mångsidig regeringsform. Ur en socialistisk perspektiv är parlamentarismen i t.ex. Sverige mer demokratiskt då systemet får besluten som genomförs att spegla mer människor åsikter. Dock leder denna styresätt att det brukar ta längre tid att införa och göra bestämmelse, medan i USA kan presidenten utöva sitt ämbete utan att vara beroende av stöd från kongressen.  Dock är det viktigt att tänka på att denna effektivitet hos presidentstyre kan vara problematiskt då presidenten kanske väljer något som folket faktiskt inte tycker, vilket definitivt inte följer den socialistiska idealsamhället eftersom socialismen värnar om ett system som speglar folket åsikter och inte vara koncentrerad till en enskild människa. 

Är det här en nyanserad analys? Liksom tycker ni att jag svarar på frågan ens och kopplar samman socialismen? 

JonV 41
Postad: 19 nov 18:13

Du är inne på bra saker, men Sverige är inte socialistiskt. Enligt Wikipedia: 

Socialism är en ekonomisk doktrin som syftar till att skapa det klasslösa samhället, där produktionsmedlen styrs eller ägs av den offentliga makten och utgår ifrån folket och dess behov. I bredare mening avses med socialism en politisk ideologi med bred tilltro till kollektivets och eventuellt statens möjligheter som problemlösare med fokus på största möjliga jämlikhet mellan individer och grupper av människor; klasser, könen, olika sexualiteter och etniska grupper. I marxistisk semantik avses med socialism ett samhällstillstånd där arbetarklassen styr efter revolutionen, men där det klasslösa kommunistiska samhället ej uppnåtts.

Svara Avbryt
Close