2 svar
154 visningar
lisaandersson 9
Postad: 7 maj 2019

Hur ska jag svara på resonemangsfrågor?

Jag har ett prov på industriella revolutionen imorgon och satsat på ett A. Vi  kommer ha med oss fakta häften som jag fick av min lärare. Men hon sa att frågorna kommer bli svåra resonemangs frågor  och inga fakta frågor.  Kan  någon hjälpa mig,  på vilket sätt borde jag svara  på frågorna för att få A?

Jonto 2425 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 7 maj 2019 Redigerad: 7 maj 2019

Du bör försöka förklara saker ut olika perspektiv. Perspektiv inom historien kan vara ekonomiskt perspektiv, politiskt perspektiv , kulturellt perspektiv och socialt perspektiv. Vad som ryms inom dessa perspektiv och exempel går att hitta på nätet.

Du kan också nyansera dina svar genom att beskriva utifrån olika grupper. Hur påverkade förändringarna de rika respektive de fattiga? Hur såg situationen ut för kvinnorna? Hur kan man se det ur böndernas perspektiv? 

Fakta är också viktigt i resonemang. Du ska resonera utifrån faktan. Det handlar om att sätta faktan i ett sammanhang. En resonemangs fråga skulle kunna vara "Det sägs ofta att Medeltiden var en mörk period med mycket elände. Resonera om du tycker detta stämmer eller om det även finns ljuspunkter under medeltiden". Då kan man exempelvis resonera utifrån att å ena sidan var det en mörk tid genom att ta upp fakta om digerdöden och andra sjukdomar samt svält och de orättvisa feodalsystemen med livegna bönder. Sen kan man vända på resonemanget och ta upp fakta som kan tala för att det fanns ljuspunkter under Medeltiden som att de första universiteten inrättas, att man får fram många nya viktiga hjälpmedel och uppfinningar och att en del grupper hade fått det ganska bra ställt. 

Det är dock viktigt att det tydligt framgår hur du använder faktan för att resonera.

Inom historia kan också resonemang handla om att sätta olika saker i relation till varandra. Ecemeplevis orsaker och verkan. Hur olika tidsperioder hänger ihop och hur historien har lett oss fram till där vi är idag.

Jag hade en gång en lärare som sa att ett bra svar skall vara kort, koncist och korrekt.

Svara Avbryt
Close