4 svar
32 visningar
ashe_ är nöjd med hjälpen
ashe_ 317
Postad: 25 nov 07:40

Icke-religiösa livsåskådningar

        Resonera kring varför moderna, icke-religiösa livsåskådningar som humanism, ekosofi, existentialism vuxit fram och blivit betydelsefulla på senare tid - varför har dessa fötts i en modern tid och inte tidigare? Vad är det i det moderna samhället som gett utrymme för nya tankar? Vilka faktorer hindrade nya tankar förr i tiden? Vilka tecken kan du se på dessa livsåskådningars inflytande på samhället idag?

   //Jag har svarat med att det kan bero på att man ej längre har samma tankesätt som för exempelvis 50 år sedan. Jag vet dock att det inte är ett tillräckligt svar för ett bra betyg, och skulle uppskatta hemsidor som hjälper med detta. Jag har även skrivit ned följdfrågor till mitt ursprungs svar/tanke och de är: 

   - Då vi inte tänker likadant som för exempelvis 50 år sedan, var det någon/någonting som hindrade en från att tänka fritt? 
   - Information idag färdas extremt snabbt; hur ser vårt samhälle ut i dagens läge jämfört med förr (kanske innan Internets genombrott?) ?

Snabbare informationsflöde tror jag har stor betydelse. Man kan samtala/samverka med andra som har liknande tankar som en själv trots att de sitter på andra sidan jorden. Det var inte möjligt förut.

Demokratisering har säkert också varit viktigt, dvs att yttrandefrihet, religionsfrihet och liknande som hör till ett demokratiskt samhälle har öppnat upp för att folk ska våga uttrycka alternativa livsåskådningar.

Går man lite längre tillbaka i tiden har både reformister och upplysningsfilosofer varit viktiga. De var de första som på riktigt vågade bryta mot ”den rätta läran” och sånt som annars sågs som olika former av kätteri.

ashe_ 317
Postad: 25 nov 12:00

Stort, enormt TACK! Detta kommer att hjälpa mig att ge ett mer fördjupat svar till frågan. Återigen, stort, stort tack, Teraeagle!

Jonto 7952 – Moderator
Postad: 25 nov 16:08

Jag tänker att en viktig punkt med dessa nya åskådning är att de är just icke-religiösa, alltså inte beroende av en religion. Stora delar av världen, framför allt norra Europa har gått mot att bli allt mer sekulariserat alltså att samhället blir friare från religionen. Färre personer i Sverige är idag med i en kyrka jämfört med förut, och ännu färre är troende. 

Både religiösa livsåskådningar och de nyare icke-religiösa livsåskådningarna behandlar frågor såsom vad som är rätt och fel, hur man ska leva sitt liv, vad som är meningen med livet och hur man ska vara som människa. Detta tror jag är något som människor alltid har behov av att fundera kring och försöka hitta ett svar på. Det är svar som inte vetenskapen kan erbjuda svar på. Tidigare sökte många svar på dessa frågor i en religion. När religionen har spelat ut sin roll , så söker vi oss till andra livsåskådningar.

Du skulle kunna söka information om hur kyrkans makt har sett ut historiskt under medeltiden och framåt. Förr styrde kyrkan hela samhället och det var i princip omöjligt att ha en annan åsikt än kyrkan och andra rörelser eller sekter var i många fall förbjudet. Frihängande uppmuntrades inte. Därefter har kyrkans makt långsamt minskat.

ashe_ 317
Postad: 25 nov 22:24

Tackar, tackar Jonto! Detta är till så himla stor hjälp. 

Svara Avbryt
Close