5 svar
1428 visningar
sawerah 7 – Avstängd
Postad: 18 nov 2018

Identitet och religion.

Religion är ett ämne som jag finner jätte svårt. Har suttit i timmar och tänkt på dessa frågor men kommer inte på något. Snälla behöver hjälp att sätta igång! 

1. Vår strävan efter gemenskap och samhörighet.

En människas identitet formas till stor del av samvaron med andra människor. För många är ensamhet och utanförskap det värsta man kan tänka sig. Försök att reflektera/besvara följande frågeställningar så utfört du kan

  • Vilka är gemenskapen negativa respektive positiva sidor? 
  • Vilka människor hamnar ofta utanför gemenskapen, varför? Går det att undvika? 
  • Vilka är de konkreta skillnaderna mellan religion och kultur? 
  • Vilken roll spelar religion och kultur när det gäller gemenskap, trygghet och identitet? 
  • Hur kan den psykologiska samt sociologiska funktionen av religionens betydelse för människan förklaras? 

Välkommen till Pluggakuten! Lägg varje tråd i en egen fråga, så blir det mindre rörigt!

Angående första frågan: Hur kan en gemenskap hjälpa till att göra bra saker? Vilka nackdelar finns det för den som står utanför? För den som inte vill vara med? Hur kan gemenskap få oss att göra dåliga saker?

Jonto 3247 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 18 nov 2018 Redigerad: 18 nov 2018

Som Smutstvätt säger så kan det bli enklare om du har en tråd per fråga även om frågorna delvis hör ihop något med varandra. 

Som allmänt svar skulle jag väl säga att alla människor av natur letar efter en plats eller gemenskap där man känner samhörighet och känner sig som en del av någonting. De flesta av oss kanske hittar det i en kamratskap, en idrottsorganisation, skolan eller familjen. De som däremot kommer från trubbiga förhållanden eller har svårigheter i det sociala samspelet hamnar ofta utanför eller har svårt i sådana gemenskaper. För de flesta religiösa samfund gäller att de är väldigt öppna för alla och välkomnande för alla som väljer att tro på budskapet och där finns något tydligt att skapa en identitet och gemenskap kring till skillnad från många andra funktioner i samhället som är mer stängda och svåra att komma in i. 

Jag kan utifrån egna erfarenheter av att ha sett många kyrkors arbete säga att många religiösa verksamheter gör ett väldigt stor jobb med de som normalt sett står utanför samhället, som kanske inte alltid välfärden klarar av. Kyrkor gör ofta hembesök hos äldre och ensamma inom församlingen, de anordnar barngrupper, de besöker folk i fängelser, de organiserar flyktingstöd, de upprättar soppkök och liknande för hemlösa. Vad kan detta bidra till gemenskap, trygghet och identitet?

Religion har också en naturlig koppling till livet, döden och skeenden däremellan och kommer med svar på livets frågor och har ett tydligt budskap. De flesta religioner har ett budskap om livet efter döden, om moral(rätt och fel), vad som är vår mening på jorden och hur allt uppstått. Frågor som nog många söker svar på. Hur kan detta kopplas till trygghet och identitet?

Religion kan också förklara skeenden och legitimera saker som känns svåra att förstå. Ex. Varför föds en del fattiga och en del rika och varför går det inte att göra så mycket åt det och är det rätt? Hinduismen besvarar dessa frågor med karma att det beror på hur man agerat i tidigare liv. Eller Hur ska jag kunna förlåta min son om han mördar eller gör illa min dotter? Där har kristendomen svaret att du har inte styrkan att förlåta men att Gud har styrkan att gå in och förlåta åt oss. Det kan nog finnas en trygghet i att få en förklaring för saker man funderar över som man kan välja att tro på.

Jag bör väl kanske för säkerhets skull och transparensens skull nämna att jag själv är religiös och därför kanske har en något mer positiv bild av religionen  som riskerar lysa igenom men förhoppningsvis kan du eller andra bidra med andra perspektiv utifrån det jag har skrivet.

Religion är ofta duktiga på att bygga upp identiteter som  kan bygga på att man läser samma skrifter(ex. bibeln, koranen etc.), klär sig på liknande sätt(ex. slöja, kåpor, kippa etc.) och tror på samma gud.

Ett konkret exempel är ju ex. nattvarden där man hävdar att "så är vi fastän många en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd" 

som gör att man känner sig del av en större gemenskap.

sawerah 7 – Avstängd
Postad: 18 nov 2018

Ja ni har rätt, tänkte inte alls på det. Men nu vet jag till nästa gång!

Tack så mycket för hjälpen! Det har verkligen hjälpt mig att sätta igång och nu har jag skrivit en hel sida. 

:)

Toppen!

Svara Avbryt
Close