3 svar
56 visningar
Student00 är nöjd med hjälpen!
Student00 4
Postad: 4 dec 2018

Indirekt kostnad

Hejsan alla ekonomer, eller allvetare! 

Skulle någon kunna förklara vad en indirekt kostnad är?  

Tack på förhand / Studenten

sprite111 682
Postad: 4 dec 2018

Vet du vad DIREKT kostnad är för något? :)

Jonto 1665 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 4 dec 2018 Redigerad: 4 dec 2018

Indirekta kostnader står ju i i motsats till direkta kostnader så om vi börjar med direkta kostnader.

 

Direkta kostnader är kostnaderna för att producera en specifik produkt som är kopplat till denne ex. material, olika komponenter som ska köpas in, maskiner som ska tillverka produkten etc.

Indirekta kostnader är kostnader som inte kan kopplas specifikt till en produkt utan finns oavsett om vi producerar en viss produkt eller inte. Detta är exempelvis lokalhyra, lagerhyra, löner till anställda, kostnad för underhåll av lager etc. som är kostnader som finns för att företaget överhuvudtaget ska kunna driva sin verksamhet men som inte kommer ändras för att man börjar producera en ny produkt och inte kan kategoriseras till en specifik produkts kostnader.

Blev det klarare?

sprite111 682
Postad: 4 dec 2018

Räknar du lön som en indirekt kostnad tänk då på att lönen är en indirekt kostnad endast ifall den inte kan hänföras till just en specifik produkt (s.k kostnadsbärare). Om den kan hänföras till en produkt blir det en Direkt kostnad för den produkten: direkt lön.

Vissa företag har ju specifik arbetskraft för just en produkt. Lön för personal i det stora hela är en indirekt kostnad. Men minskar vi perspektivet kan vi se att vissa jobbar med produkt A och vissa med B.

 

Kortare förklaring: Lokalkostnader och energi är bra exempel på Indirekta kostnader. Dessa kan inte hänföras till just en specifik produkt utan alla produkter som tillverkas använder sig utav lokalen (lampan är ju inte tänd bara när produkt A tillverkas utan även när produkt B tillverkas och säkert oavsett vad produceras).

Ännu kortare förklaring: En indirekt kostnad är en kostnad som företaget betalar av oavsett om man tillverkar en produkt eller inte. t.ex. Hyra.

Svara Avbryt
Close