2 svar
26 visningar
nathalieskrinde 2
Postad: 25 mar 2020

Industriella och Amerikanska revolutionen.

Hej jag heter Nathalie och jag pluggar till mitt historia prov imorgon. Jag har dyslexi men jag har skrivit en sammanfattningen till A frågan imorgon. Kan någon hjälpa mig och säga vad jag borde ta bort och lägga till?

Frågan är sammanfatta ock beskriv de två revolutionerna och skriv vad sambandet och vilka likheter och olikheter båda har.

(min sammanfattning)

Jämför de 2 olika revolutionerna


Industriella revolution har inte riktigt någon början men man tror att den började i början av 1700 talet. Eftersom att handeln var bra i Storbritannien så hade många företag fått kapital som var pengar man kunde sedan satsa på industrier.

Detta var eftersom att jordbruket effektiviserades och tegarna slogs ihop. Innan revolutionen ägde varje bonde en teg som var en smal remsa av åker. Detta gjorde att det var jämlikt för alla. Både rika och fattiga bönder fika bra och dålig mark.  Eftersom att remsan var så liten så var så hjälpe alla bönder varandra men det gjorde också att de flesta plöjde och sådde vid samma tidpunkt. Men parlamentet bestämde att tegarna skulle slås ihop till större sammanlagda områden så att bonden kunde själv bestämma när bonden ville så och plöja. Eftersom att ökad ylle produktion kom till Storbritannien så var det också många godsägare som ville använda sin åker till sina får. Detta gjorde att allmänningen och den åker som bönderna hyrde blev upptagen och därmed blev de arbetslösa. Eftersom att det fanns jobb inne i stan var det mycket folk som flyttade dit för att söka jobb och försörja familjen. Detta kallas urbanisering. Väl inne i staden så bosattes många vid industriområden eller trånga hus vilket gjorde att smittorisken var som topp.  Nu kunde man istället för att odla mat så kunde man försörja sig genom att få kön och köpa mat på tex marknader. Storbritannien hade många råvaror som järnmalm. Men förut behövde man transportera skog från tex Sverige som bränsle men på slutet av 1700 talet kom en man på att man kunde använda koks. Det hade Storbritannien gott om. Så i helhet så var industriella revolutionen när man gick från jordbruk till den industriella. Följderna av den industriella revolutionen var att stånderna avsattes och istället kom klasserna. Klasserna var mycket komplicerade men betydde överklass, mellan klass och arbetare. Slaveriet upphörde vilket gjorde att det fanns ännu mer arbetskraft. Socialismen blev som störst. Innan revolutionen så var kvinnorna alltid ett steg bakom. Männen sa att kvinnorna var outvecklade männ. Men efter revolutionen så började likhetsfeminism komma till. Det var fortfarande en stor skillnad mellan män och kvinnor men ett betydligt startskott på dagen feminism i samhället.


Den Amerikanska revolutionen började med att i Amerika bodde 2 miljoner människor som tillhörde Storbritannien. 13 Kolonier. Kolonisterna hade hört om upplysningsförfattare från Frankrike som beskrev hur samhället skulle se ut .Efter att Storbritannien hade varit i 7 årskriget med Frankrike så var ekonomin förstörd. Parlamentet i Storbritannien beslutade att skatten och tullarna skulle höjas. Kolonisterna  blev rasande och tyckte att det var olagligt att betala skatt där de själva inte fick var med att bestämma var skatten skulle gå år och hur mycket skatt som skulle betalas. I protest så slutade kolonisterna betala skatt och bojkottade all handel från Storbritannien. Den 16 December 1773 kom tre skepp lastade med dyrbar te in till Bostons hamn. Ett 50 tal hade då klätt ut sig till ursprungsbefolkningen och kastade all te i vattnet. När Storbritannien fick reda på det här skickade dem militären över till Amerika och strax därpå startade det krig som utbröt på stora delar av Amerika. Storbritannien hade många vapen efter den lönsamma industriella revolutionen som Amerika låg efter i. Men Eftersom att det var svårt att krigas med ett land på andra sidan världshavet och många förlorade sitt liv på de farliga  havet med både pirater och plundrare så lånade Storbrittanien in 60000 soldater och militär från Tyskland. Samtidigt som detta hände så samlades 13 utvaladamänn i staden Philadelphia för att diskutera olika politiska frågor. Efter många diskussioner skrev de 13 männen utvalda från alla kolonier på självständighetsförklaringen. De skrev på och gick ut med att kolonierna tillhörde det nya USA United States Of Amerika. Men det dröjde några år innan Storbritannien förklarade detta men fler och fler delstater gick med i det nya USA och man bestämde att USA skulle bli en Republik. Så makten delades i maktfördelning. Först Kongressen som motsvarar vår riksdag. Sedan domstolar som utgår från de lagar som kongressen gör. Sist en president som skulle styra landet. De olika delstater rick också egna regler med kongressen, domstolarna och presidenten gällde för alla. Att kolonister hade dragit ut sig ur sitt egna land var något helt nytt och kommer att påverka många länders syn på politiska frågor. Även fast makten ade fördelas så var det bara de vita männen som fick rösta och inte kvinnorna eller de färgade männen. Många var missnöjda och inte hade fått några bra konsekvenser efter revolutionen vissa fick tillochmed ännu sämre förutsättningar än tidigare. Några exempel på dessa var lojalisterna, det vanliga folket och slavar. Men även så utvecklades de männsika rättigheterna och religionsfrihet kom till. Detta gjorde att många europeer emigrerade från Europa till Amerika för att kunna komma bort från kyrkans makt. Även fast de mänskliga rättigheterna utvecklades så dröjde det ända till början av 1900 talet som kvinnorna fick en rösträtt i Amerika. Den första presidenten var George Washington som också är befälhavare i militären. I USA så väljs varje president var fjärde år och man kan högst sitta i makten i 8 år. 

När du i första stycket pratar om revolutionens början så skriver du att den inte har någon början och att man tror att det var i början på 1700-talet. Det låter konstigt. Utveckla det istället. Förklara varför den inte har någon tydlig början. Industrierlla revolutionen är ju mer en långtgående process än de andra revolutionerna som inte inleds med en tydlig händelse där man kan sätta en startpunkt utan är en utveckling av industrier och teknik. Förklara också då varför man ibland brukar säga att den började i början på 1700-talet? Vad var det för viktiga saker som kom fram då som var viktiga för revolutionen.?

Hur kom det sig att slaveriet avskaffades och hur kopplar du det till industrialismen? Kan du beskriva hur utvecklandet av ny teknik och maskiner kan ha gjort slavar mer överflödiga?

Du har lagt mycket fokus på Storbritannien i ditt svar. Industriella revolutionen pågick dock över stora delar av Europa under olika tidpunkter. Det bör du kanske få fram. 

När du skriver om feminismen och kvinnorna så blir det väldigt oklart hur det hör ihop med industrialismen. Det finns viktiga kopplingar men du får inte riktigt fram dem. Hur kan kvinnorna ha fått det bättre i och med industriella revolutionen? Fanns det kvinnor som arbetade i industrierna? Kan detta ha stärkt deras ställning? Hur påverkades kvinnorna av att man lämnade gården och flyttade in till stan? Det var en hel del krig under 1700- och 1800-talet i Europa. Då var männen ute i fält, hur påverkade det kvinnorna? Jag vet inte om jag skulle säga att det under denna tid var ett startskott till dagens feminism. Kanske mer en grund till kvinnors rättigheter och kvinnans likställning.

Till amerikanska revolutionen bör du kanske mer gå in på bakgrunden. Varför ville kolonierna bli fria? Vilket tryck och vad blev de utsatta för? Hur blev de utnyttjade? Det stämmer att det fanns viss inspiration från Frankrike men missnöjet var en viktig parameter som du kanske mer bör gå in på. 

Vad har du sett för likheter och skillnader mellan de två revolutionerna?

nathalieskrinde 2
Postad: 25 mar 2020

Tack:)

Svara Avbryt
Close