30 svar
67 visningar
Tjenare det är Ahmed är nöjd med hjälpen
Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 24 sep 20:22

Industriella rev

Kan någon hjälpa mig med följande frågan:

Diskutera ifall den industriella revolutionen förbättrade eller försämrade samhället
och människornas livsvillkor.

 

Hade varit tacksam för ett snabbt svar. Uppgiften måste lämnas in idag :)

Hur har du börjat? Hur förändrades människornas vardagsliv av den industriella revolutionen?

Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 24 sep 20:44

Jag har ej börjat än för att jag vet ej hur jag ska börja :I

Smutstvätt Online 18045 – Moderator
Postad: 24 sep 21:14 Redigerad: 24 sep 21:18

Vad hände, i grova drag, under den industriella revolutionen? Hur levde en genomsnittlig person innan IR, jämfört med efter/under IR? 

 

En kommentar om "innan" och "efter":

Industriella revolutionen var en lång tid, och det är svårt att säga när som är innan och efter/under, men det är lättare att reflektera kring ett före och ett efter.

 

Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 24 sep 22:00

Smutstvätt inget illa menat men förstår ej :(

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 24 sep 22:10

Industriella revolutionen handlar om att människor gick från att framför allt leva av jordbruksnäringen till att flertalet fick ett arbete i en fabrik. En konsekvens var också att människor började leva urbant i städer.

Hur skiljer sig livet på en bondgården som jordbrukare jämfört att arbeta i en stad? Vad kan ha blivit bättre och vad sämre?

Jämför exempelvis:

* försörjningen. Har man en säkrare inkomst från jordbruket eller från ett fabriksarbete?

* arbetsvillkoren/självständigheten. En jordbrukare sköter sig själv och sin gård. I industriarbetet så är man i ett system med arbetsgivare m.m. Hur skiljer sig det till det bättre eller sämre?

* hur är det att leva på landet jämfört med stan? Exempelvis ur hälsosynpunkt, bekvämlighet etc.

Där har du några konkreta punkter att tänka kring och skriva om.

Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 24 sep 22:37

Så jag skriver det som påverkade människorna bra?.

 

Tex: En jordbrukare skötte sig själv och sin gård. Bönderna gjorde även det hen behövde för att överleva. I industriarbetet så är man i ett system med arbetsgivare och man får betalt i pengar. Man fick betalt med en låg/fattig lön. Nu så kunde bonden inte göra det hen behövde för att överleva utan man fick köpa det med pengar. 

 

Är det rätt?

Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 24 sep 22:38

Kan den här sidan ha något som kan användas? 

 

https://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/10599/Social%20Effects%20of%20the%20Industrial%20Revolution.pdf

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 24 sep 23:33

Du behöver inteta ställning om det förbättrade eller försämrade. Du kan (och bör kanskeI ge ett nyanserat svar som nämner både aspekter som förbättrade villkoren och som försämrade dem.

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 24 sep 23:35

Den källan verkar handla om industriella revolutionen som skedde 1800-1920. Jag vet inte vilket tidsspann din fråga handlar om men där finns säkert oavsett idéer att hämta.

Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 24 sep 23:40

JONTO svara snabbt jag har till 23:59 

 

Är det här bra. Vad ska jag sätta in mer?

 

Den industriella revolutionen förbättrade och försämrade människors liv på olika sätt. Vi kan ta järnvägen som ett exempel. När järnvägen uppstod så kom fördelar som förbättrar människors liv. T.e.x när järnvägen uppstod så kunde arbetslösa människor börja jobba, de kunde jobba med att bygga järnvägsspår för tågen eller som gruvarbetare för att hämta kol som behövdes för att driva ångloket. Tågen som uppstod hjälpte oss också med att kunna transportera saker från land till land. Detta förbättrade människors liv vid den tiden. Men det kom en tid när människor var rädda för att åka tåg. Många läkare vid den tiden påstod att man kunde få hjärnskador.Om detta hade hänt med människor så hade det kunnat försämra människors liv på ett väldigt negativt sätt. Den kom också en tid när man ville bygga järnvägar i Sverige så protesterade en del riksdagsmän mot beslutet. De var rädda att loken skulle tända eld på skogen och stugorna längs banan. Dessutom påstod de att tjuvaktiga personer skulle stjäla järnvägsrälsen under nätterna.

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 24 sep 23:44

Du fokuserar väldigt mycket på järnvägen. Är detta hela ditt svar?

Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 24 sep 23:45

Ja tror det om du inte har ngt jag kan skriva istället.

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 24 sep 23:47

Nu är det ju i så fall lite sent. Jag tänkte dock att du kunde ha skrivit lite om de punkterna som jag tog upp tidigare om arbetsvillkoren, försörjningen och livet på landet jämfört med i staden.

Till nästa gång så kan det vara smart att börja med sina uppgifter i bättre tid.

Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 24 sep 23:47

Jag har jobbat med den sen tisdag. Men jag hinner säg det

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 24 sep 23:49

Ditt svar är inte nödvändigtvis dåligt men du pratar bara om järnvägen, som är en liten del av den industriella revolutionen. Saker gällande arbete i industrierna respektive inom jordbruket, hade varit långt viktigare.

Du måste ju skriva texten själv och det hinner du inte nu.

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 24 sep 23:49

Har du arbetat med den sen i tisdags och bara hunnit skriva det stycket?

Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 24 sep 23:50

Säg det bara snälla :(

Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 24 sep 23:50

Nej nej. Det finns 3 frågor och jag är nu på 3

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 24 sep 23:51

Jag kan inte säga vad du ska skriva för det är du som ska skriva uppgiften.

Jag kan ge dig tips och idéer på aspekter som du kan ta med vilket jag gjorde i det inlägget som jag skrev kl. 22.10

Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 24 sep 23:52

Jag vet ju inte vad jag ska skriva för att jag förstod knappt av dina punkter 


Tillägg: 24 sep 2021 23:52

Inget illa menat :)

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 24 sep 23:53

Okej, det var ju synd. Hade du haft mer tid till godo så hade jag gärna förklarat mer utförligt eller du kunde ha ställt frågor om dte som du inte förstod, men nu har du ju tyvärr inte det.

Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 24 sep 23:54

Aa vi får hoppas på det bästa nu :) 

Tack ändå

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 24 sep 23:55

Ingen orsak :)

Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 24 sep 23:59

Ändrade ändå på den lite under de sista minuterna 

 

Den industriella revolutionen förbättrade och försämrade människors liv på olika sätt. Vi kan ta järnvägen som ett exempel. När järnvägen uppstod så kom fördelar som förbättrar människors liv. T.e.x när järnvägen uppstod så kunde arbetslösa människor börja jobba, de kunde jobba med att bygga järnvägsspår för tågen eller som gruvarbetare för att hämta kol som behövdes för att driva ångloket. Tågen som uppstod hjälpte oss också med att kunna transportera saker från land till land. Detta förbättrade människors liv vid den tiden. Men det kom en tid när människor var rädda för att åka tåg. Många läkare vid den tiden påstod att man kunde få hjärnskador. Om detta hade hänt med människor så hade det kunnat försämra människors liv på ett väldigt negativt sätt. Eftersom då så hade arbetarna fått mindre lön. Du kanske undrar varför? . Jo, det hade även kunnat påverka människorna som äger byggindustrin för järnvägar för att ingen hade ju använt sig av de så ägaren hade fått inga pengar. Den kom också en tid när man ville bygga järnvägar i Sverige så protesterade en del riksdagsmän mot beslutet. De var rädda att loken skulle tända eld på skogen och stugorna längs banan. Dessutom påstod de att tjuvaktiga personer skulle stjäla järnvägsrälsen under nätterna. Järnvägen påverkade även samhället på ett positivt sätt. Du kanske undrar hur?. Jo, samhället hade kunnat använda järnvägarna för att till exempel transportera varor. Järnvägarna hade även kunnat ta människor från plats till plats.

Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 25 sep 00:00

Hade inte samhället kunna använda sig av järnvägen på ett annat sätt?

Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 6 okt 18:24

Tack för hjälpen :)

Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 6 okt 18:24

Fick ett B på uppgiften 

Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 6 okt 18:25

Tack o hej!

Tjenare det är Ahmed 150
Postad: 6 okt 18:25

:)

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 6 okt 20:31

Bra att du är nöjd med hjälpen och att det gick bra. 

Skriv helst allt i samma inlägg, istället för att dela upp det i flera inlägg så att det tar mindre plats. Du kan också trycka "Kommentera" om du vill skriva till något på ditt inlägg som du glömt /moderator

Svara Avbryt
Close