9 svar
47 visningar
Robin123 38
Postad: 3 maj 14:38

Informerande tal

Ska hålla en informerande tal och undrar om hur man refererar. 

Är detta rätt eller fel? två exempel från mitt tal

 

1

Siv Strömquist som är docent i nordiska språk och har skrivit många böcker och artiklar om språkvård och skrivande. I en artikel som jag har läst betonar Siv att det är viktigt att förstå att det är en enorm skillnad mellan det formella skriftspråket och det skriftspråk som används i olika typer av sociala medier. 

Jag citerar:

“Tweeten med sitt begränsade teckensnitt ställer speciella krav. Och messandet är egentligen en skriftens motsvarighet till informellt talspråk”

 

2

I en artikel i  “Språktidningen” står detta: 

“Hänger du med? Kanske inte, och det är inte meningen heller. Det som utmärker ungdomsspråk mest är just att orden och uttrycken är nya och svårbegripliga.”

Jonto 4730 – Moderator
Postad: 3 maj 16:00 Redigerad: 3 maj 16:01

När man ska citera muntligt så finns egentligen inga regler för hur man ska eller måste citera. Det viktigaste är att de som lyssnar förstår vad som är ett citat och av vem och vad som är saker som du själv säger. 

Detta kan man göra tydligt på många olika sätt, både genom ord men även genom exempelvis gester, presentationshjälpmedel eller tonläge.

En variant är att säga

"Hon skriver...." / "Det står i XX:tidningen:"

sen börjar man läsa citatet och när man är klar så säger man "Slutcitat". Då förstår lysnnaren att citatet är slut.

 

Om man har en powerpoint så kan man ha citatet på powerpointen med citattecken och sen peka på den medan man läser citatet, då förstår också lyssnaren vad citatet där.

 

Så slutsatsen är; det finns inga rätt och fel, det viktigaste är att dina lyssnare förstår vad som är citatet och vem det tillhör.

(När man källhänvisar i text så finns lite fler regler att ta hänsyn till för att det ska bli formellt korrekt dock såklart)

Robin123 38
Postad: 3 maj 16:24

Tack så mycket för tydligt svar.

 

Har skrivit detta som en positiv effekt av sociala medier. Måste jag ha en källa på det när jag ska hålla ett informerande tal. 

En stor fördel med sociala medier är språkutvecklingen. Först och främst har Internet gett upphov till en mängd nya kommunikationsmöjligheter, i form av elektronisk post, chatt, diskussionslistor av olika slag, hemsidor osv. Vi har alltså fått nya kommunikationskanaler med egna, i vissa fall helt nya, möjligheter. Detta har i sin tur lett till att vi dagligen kommunicerar med andra människor via sms, Facebook och andra sociala medier. Detta medför att vi skriver mer än vad man gjorde förr när det inte fanns sociala medier och internet. Detta bidrar i sin tur till ökad och påskyndad språkutveckling. 

 

Måste jag källhänvisa här då detta är fakta baserat eller hur funkar det? 

Jonto 4730 – Moderator
Postad: 3 maj 16:43

Det beror väl på. Vissa saker får anses så välbekanta och välkända så att man inte behöver hänvisa till en källa. Att ungdomar idag kommunicerar via sociala medier får anses vara ett sådant fakta som alla förväntas vara bekanta med och som inte behöver en källa. 

Att detta medför att vi skriver mer än vi gjorde förr när inte internet fanns och att detta utvecklar skriftspråket. Det är ju en argumentation som man skulle kunna ha en källa på; det är möjligt att det har gjorts undersökningar på detta som man kan hänvisa till. Om du inte hittar en källa så får det anses som dina egna tankar och argumentation.

Jag håller med dig i din slutsats och skulle säga att du har rätt. Om du inte hittar en källa så kan du ju utveckla ditt argument och stärka det så att det blir trovärdigare. Exempelvis nämna att förr i tiden så hade inte alla möjlighet att skriva och föra ut informtion då det bara fanns brev, böcker och tidningar, vilket inte vanliga människor hade tillgång att skriva i medan alla har tillgång till sociala medier där man kan uttrycka sig och därför skriver mer idag(åtminstone skriver saker som många andra läser). Desto mer det skrivs, desto mer utvecklar sig skriftspråket då användningen gör att användarna av språket hittar nya sätt att skriva och förenkla språket. Om man förtydligar sitt argument lite, så klarar man sig kanske utan källa, om du inte hittar någon.

Robin123 38
Postad: 3 maj 16:50

Tack så mycket.

 

Jag blir rädd för att att min text börjar bli mer argumenterande än informativ. Vad gör jag för att undvika detta? 

Jonto 4730 – Moderator
Postad: 3 maj 17:47 Redigerad: 3 maj 17:47

Att du inte tar ställning för någonting. Du presenterar olika aspekter men du låter lyssnaren vara den som sen som får ta ställning. Man kan dra slutsatser exempelvis som den som du tog som exempel ovan. Det är då viktigt att man har varit tydlig med varför man kan dra den slutsatsen och hur det hänger ihop, så att alla som lyssnar också skulle kunna dra samma slutsats utifrån informationen och inte komma till en annan slutsats än du. 

Robin123 38
Postad: 3 maj 17:49

Tack så mycket!!

Jonto 4730 – Moderator
Postad: 3 maj 17:54

Ingen orsak

Robin123 38
Postad: 3 maj 18:22

Jag anser att detta är välbekant men vad tycker du?

Tycker du att jag behöver en källa på detta?

 

En negativ effekt av sociala medier kan vara att människor från olika generationer kan få svårt att förstå varandra. Ungdomar som konstant håller mer på med facebook, twitter och andra sociala medier, blir snabbt influerade av språket som skrivs där till skillnad från vuxna och pensionärer. Detta leder till att barn och föräldrar kan få svårt att förstå varandra då man pratar “olika språk”. Ungdomar använder begrepp, nya ord, förkortningar (typ som LOL, atm, dsm, idk) som äldre inte hört förut. Du kanske känner igen dig?

Jonto 4730 – Moderator
Postad: 3 maj 18:24

Det vore inte fel om du hittar en källa som stärker påståendet eller åtminstone säger något om ungdomars språk på nätt och de äldres svårighet att förstå allt.

Svara Avbryt
Close