2 svar
45 visningar
Annonyma tjejen är nöjd med hjälpen
Annonyma tjejen 366
Postad: 20 feb 2023 14:43

Intermolekylära bindiningar

Hej! CO ämnet har ju låg kokpunkt vilket visar på att det finns svaga dipol-dipol bindningar som intermolekylära bindningar. Men samtidigt har H2S mycket högre kokpunkt trots att detta också är en dipol-dipol bindning. Varför är denna dipol-dipol bindningen starkare? Skillnaden i elektronegativiteten är ju ännu mindre mellan H och S än mellan C och O atomen till och med. Är det för att det är en större molekyl eller något? 

naytte Online 4210 – Moderator
Postad: 20 feb 2023 14:50 Redigerad: 20 feb 2023 14:50

Intermolekylära bindningar är absolut inte det enda som påverkar kokpunkt. En annan mycket viktig faktor är storlek; kokpunkten ökar generellt sett med storleken. Ett bra riktmärke för en molekyls storlek är dess molmassa. Om vi jämför kolmonoxid och svavelväte ser vi en ganska stor skillnad: 28 g/mol för CO jämfört med 34 g/mol för H2S.

Jag vet inte om det beror på detta men det är något värt att överväga.

Annonyma tjejen 366
Postad: 20 feb 2023 20:23

Tack så mycket!

Svara Avbryt
Close