0 svar
32 visningar
Kunskap är makt är nöjd med hjälpen
Kunskap är makt 154
Postad: 27 feb 10:38 Redigerad: 27 feb 10:45

Intressekonflikt- Vattenkraftverk

Hej 

Det kom en fråga om intressekonflikter. Har ni några exempel som ni själv skrivit om och fått bra på?  Detta är vad jag har skrivit om vattenkraftverk. Ge mig konkreta exempel på hur jag kan vrida och vända på det ännu mera.

 

Vilka intressekonflikter om naturresurser finns i världen och varför? Ge exempel på olika aktörer i samhället och förstå deras olika argument. Läs på om vind- och vattenkraft! Jag markerar de som jag tror behöver utvecklas.

Vattenkraft

Vattenkraftbolaget skulle stödja förslaget till en vattenkraftverk i en sjö. Förmodligen för att den stora fördelen är all energi som utvinns ur de stora dammarna och att ägaren tjänar pengar på att producera snabb el. Om vi ska minska våran användning av fossila bränslen behöver vi satsa på att bygga mer förnybar energi och vattenkraft är ett exempel på en sådan bra energikälla eftersom den har lägre utsläpp av CO2 och inte bidrar till den globala uppvärmningen.(mer exempel?)


Byggnation, underhåll och drift av vattenkraftverken skapar jobb åt lokalbefolkningen i till exempel Kina där dammen byggs. Därför skulle ngr lokalbefolkningen tycka att det var en bra idé. Och en lön som gör att människor kan betala skatt och bidra till ekonomisk utveckling av landet(utveckla?) och staten tycka att det var en bra idé. 


Men vattenkraftsdamarna förstör landskapet runt dammarna. Om det är ett vackert landskap som lockar många turister för rekreation kan den platsen få en minskad turism och därmed ge turismbolagets arbetare mindre pengar att försörja sig och sin familj på. Turismbolaget skulle tycka att det var en dålig idé för de värnar om sin turism. Eller tvärtom att det blir en ökad turism när fler interssserar sig i den nya moderna tekniken.

Vattenkraftverken låter mycket och stör djurlivet och kanske djur som häckar, fortplantning, koraller, bävrar.  Det gör att djuren inte kan leva enligt deras naturliga dygnsrytm och förändrar balansen i ekosystemet. Djuren skulle tycka att det var en dålig idé, men de har inget att säga till om eftersom de bara är djur.


För att transportera material och för att ge plats åt dammarna och arbetsplatsen byggs vägar och skapar arbetstillfällen inom infrastrukturbranschen för arbetslösa bybor(flera led?). Men för att transportera asfalt och annat byggmaterial släpps koldioxid ut i luften och människor som andas in blir sjuka och vattnet förorenat(mer exempel?)


Fiskarnas naturliga vandringsvägar hindras då platser för lek/fortplantning försvinner. Fiskar skulle inte kunde bo kvar i floderna och haven. Eftersom alla fiskar renar haven och äter skadeinsekter i haven blir det obalans i haven. Om en algätande fisk försvinner växer alger okontrollerat, syret tar slut och vattnet blir inte drickbart längre eller säkert att bada i.(bättre exempel?)


Människor som bor där dammen ska anläggas behöver flytta från sina hem, lämna sina jobb(barn också?). Därför skulle en del lokalbor tycka att det var en dåĺig idé eftersom de behövt lämna hemmet som de bott i flera generationer. Företag skulle läggas ner eftersom ingen jobbar kvar. Det skulle vidare leda till att de höjer lönen för att få människor att jobba kvar i företaget. Men hur skulle detta gå när de flesta bor i fattiga länder och inte har råd att höja deras löner? (utveckla?). 


Lokalbefolkningen förlorar sina livsmiljöer, arbete, bostäder. Även arbetstillfällen kan gå förlorad. Inom turism, fiske och jordbruk. Friluftsmöjligheter i naturen går förlorad när dammar byggs och floder regleras.(utveckla?)

Svara Avbryt
Close