2 svar
439 visningar
soso1 18
Postad: 7 mar 2022 23:52 Redigerad: 8 mar 2022 00:05

Islam 2

Vilken gudssyn har islam? Jämför med judendom och kristendom. 

 

Lagt till en siffra i rubriken för att särskilja trådarna /Jonto, moderator

Soderstrom 2767
Postad: 8 mar 2022 00:02

Du måste visa hur du har försökt. Mitt tips är att söka på nätet och läs på :)

(Gäller alla dina trådar om detta ämne)

Jonto Online 9411 – Moderator
Postad: 8 mar 2022 00:24

Så här skriver SO-rummet o gudssynen inom Islam

Gudssyn
I likhet med judendomen och kristendomen är islam en monolitisk religion. Det vill säga, man tror bara på en Gud som skapat allt.

Allah (som är ordet för Gud på arabiska) är till sin natur rättvis, barmhärtig och förlåtande. För att människan ska få det så bra som möjligt och kunna leva rätt har Allah uppenbarat sin vilja för människorna.

Muslimer kritiserar ofta kristendomens syn på treenigheten, för dem kan ingen ställas vid Guds sida. Gud kan inte bli människa som de menar är fallet inom treenigheten där Jesus ses som både Gud och människa.​

Detta kan du jämföra med vad So-rummet skriver om Judendomen

Judarna tror på en enda Gud. De uppfattar Gud som personlig, men inte i den betydelsen att Gud skulle se ut som en människa. Gud är en ande, anser judarna.

Gud är god och kräver av människorna att de också ska vara goda.

Människan är enligt judendomen skapad till Guds avbild och de som följer Guds bud kommer att belönas för detta. De som är onda kommer att straffas.

Judarna anser inte att Jesus var Messias (se viktiga begrepp). De väntar fortfarande på en Messias som i framtiden kommer att förena alla folk under Guds herravälde och som ska skapa evig fred på jorden.

och vad So-rummet skriver om Gudsbilden i Kristendomen

Kristna tror på en treenig Gud. Med det menas att det bara finns en Gud, men som visar sig i tre olika gestalter eller väsen: Fadern, Sonen och som den heliga Anden.

Trosbekännelsen
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himlens och jordens skapare.

Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre. vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.


Gud Fader: Den första delen av trosbekännelsen säger att vi tror på Gud som har skapat världen. Även om ingen vet hur Gud ser ut så finns Guds kraft överallt. Gud har en speciell mening med människorna och bryr sig om varje människa. Människorna är de viktigaste i Guds skapelse. Hon är Guds avbild.

Jesus Sonen Frälsaren: Andra delen av trosbekännelsen handlar om gudamänniskan Jesus Kristus som i Bibeln kallas för Guds son. Jesus dog på ett kors för att människorna skulle få förlåtelse för sina synder. Genom sin död på korset tog Jesus på sig människornas alla synder och frälste (räddade/renade) oss alla från synd och evigt straff. Enligt kristendomen existerar ett liv efter döden. En dag ska han komma tillbaka, och då ska alla döda uppstå. Livet fortsätter därefter i Guds rike där alla får evigt liv.

Heliga Anden: Den tredje delen av trosbekännelsen berättar om den heliga Anden. Genom den heliga Anden är Gud närvarande överallt och hjälper oss människor. Den heliga Anden kan liknas vid luften - den syns inte men finns.

Svara Avbryt
Close