Moonie 8
Postad: 1 feb 2022 13:28 Redigerad: 1 feb 2022 14:48

Allmänna reklamationsnämndens råd

 Varför följer de flesta företag (säljare) allmänna reklamationsnämndens (ARN:s) råd, trots att dessa inte är juridiskt bindande?

 

Jag tror ju att man får mer kunder(konsumenter) på det sättet ..?  Eller har jag fel?


Rubrik ändrad från "Jag förstår inte!!" till nuvarande. En beskrivande rubrik underlättar för de som svarar, och hjälper till att skilja trådar från varandra. Läs gärna mer om rubriksättning här. /Smutstvätt, moderator 

Jonto 8847 – Moderator
Postad: 1 feb 2022 17:00

Det kan absolut vara en anledning. Att man följer ARN:s beslut brukar visa att man är ett seriöst företag som månar om att saker ska gå till på rätt sätt. Genom att visa konusmenterna att man är seriösa och går att lita på, så kan det vara ett sätt att marknadsföra sig och få fler kunder eller nöjdare kunder som stannar kvar.

En annan anledning kan vara att det är oftast inte så att alla fall kan prövas juridiskt i domstol eller att det tar väldigt långt tid. Domstolars beslut är man skyldig att följa. I konsumenträtt så är det sällan rimligt vad gäller tid och kostnad att ta det till rättegång. ARN blir då som en slags domstol för konsumenttvister och får då en hög status och är väl ansedda. Därför väljer de flesta företag att följa deras råd.

Svara Avbryt
Close