7 svar
31 visningar
Esias 4
Postad: 28 apr 21:23 Redigerad: 28 apr 21:50

Kristendomens påverkan på Sverige

Hur har kristendomen förändrat Sverige?


Rubrik ändrad från "Jag skulle behöva ha hjälp med en fråga" till nuvarande. En beskrivande rubrik underlättar för de som svarar, och hjälper till att skilja trådar från varandra. /Smutstvätt, moderator 

Jonto 4663 – Moderator
Postad: 29 apr 11:39

Jag tycker det är en liten svår fråga då Sverige blev kristet redan på 1000-talet från att ha trott på asagudar. Så förändringarna som frågan syftar på borde rimligen har skett då. Är det så du menar?

Eller menar du mer: Hur har kristendomen påverkat Sverige och samhället?

Esias 4
Postad: 29 apr 11:47

Sonen kom hem med denna fråga och hade 3 svars alternativ.

*Sverige blev mer som de flesta länder i Europa.

*Sverige blev ett mycket rikare land än tidigare.

*Sverige blev ett fredligt rike.

Jonto 4663 – Moderator
Postad: 29 apr 17:28 Redigerad: 29 apr 17:28

Är det sagt något om det är ett eller flera svar som är rätt?

 

Många andra länder i Europa var vid denna tid redan kristna och hade varit det mycket länge. Så det stämmer ju.

Sverige blev inte automatiskt fredligt för att man blev kristet. Sverige har krigat både före och efter vårt kristnande och få ofta i kring som handlat om religion.

Den nya religionen var tvungen att ha en stor administration för att fungera i samhället. Det behövdes en organisation som bestod av stift med domkyrkor och biskopar, socknar med präster samt kloster med nunnor och munkar, skriver SO-rummet. Så detta borde lett till att kristendomen i alla fall till en början kostade pengar.

Här är en artikel om kristnandet av Norden: https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen/nordens-kristnande

Esias 4
Postad: 29 apr 18:06

1 svars alternativ är rätt.

Jonto 4663 – Moderator
Postad: 29 apr 19:51

Då borde det vara det första alternativen enligt min motivering ovan

Esias 4
Postad: 29 apr 19:53

Tack så jättemycket för hjälpen 🙏 Ja, jag läste ditt tidigare svar och kom också fram till första alternativet.

Tack ännu en gång 🙏

Jonto 4663 – Moderator
Postad: 29 apr 19:58

Ingen orsak

Svara Avbryt
Close