4 svar
353 visningar
Linuswetterstrom 1
Postad: 7 jun 2023 20:17

Jag tycker inte att jag fick rätt betyg i Engelska 6

Hej, idag fick jag reda på mitt betyg i Engelska 6 via Teams och betyget tycker jag inte är rätt. Jag fick ett D i kursen när jag har presterat C på både uppsats, läs- och hörförståelse samt muntligt. Är det något mer som krävs för att man ska få ett C i betyg när man har uppfyllt kunskapskraven för betyget C på de 4 kategorierna?

Hondel Online 1339
Postad: 7 jun 2023 20:34

Fråga din lärare

Simp(a) 3
Postad: 7 jun 2023 21:51

Kanske tas också dina prestationer under övrig lektionstid i beaktning? Till exempel närvaro, engagemang och uttal. Prata med din lärare, har du tur får du kanske chans att göra kompletterande uppgifter. 

Elaha.f 39
Postad: 11 okt 2023 09:50

Ha en privat konversation med din lärare där du förklarar varför du tror att du förtjänar ett C. Men kom ihåg att lärare är utbildade och det kanske är de som har rätt 

ATD96 23
Postad: 18 dec 2023 21:02

Det är förståeligt att du känner frustration om du anser att ditt betyg inte återspeglar din prestation. För att klargöra situationen och förstå varför du fick ett D istället för ett C, kan det vara en bra idé att ta kontakt med din lärare. Här är några steg du kan överväga att ta:

Kontakta din lärare:
Skicka ett meddelande till din lärare via Teams eller e-post och be hövligt om en förklaring till ditt betyg. Fråga specifikt vad som kan ha påverkat bedömningen och om det finns något du kan göra för att förbättra situationen.

Be om feedback:
Fråga efter konkret feedback på dina prestationer i varje kategori (uppsats, läs- och hörförståelse, muntlig presentation). Det kan hjälpa dig att förstå vilka områden du behöver förbättra och varför du fick det betyg du fick.

Be om en omprövning:
Om du anser att det har skett ett missförstånd eller om det finns skäl att tro att du borde ha fått ett C istället för ett D, be om en omprövning av ditt betyg. Fråga om det finns möjlighet att diskutera din prestation och visa eventuellt ytterligare arbete eller bevis på dina kunskaper.

Involvera skolledningen:
Om du inte får tillfredsställande svar från läraren, överväg att ta kontakt med skolledningen för att diskutera din situation och be om deras stöd.

Ha all information redo:
Se till att du har alla dina prestationer dokumenterade och redo att delas med läraren eller skolledningen om det behövs.

Kom ihåg att kommunicera på ett respektfullt sätt och vara öppen för att lyssna på lärarens synpunkter. Det kan finnas aspekter av bedömningen som du inte är medveten om, och en dialog kan hjälpa till att klargöra eventuella missförstånd.

Svara Avbryt
Close