1 svar
193 visningar
infinite.cubing 27
Postad: 12 okt 2021 13:38

Jämföra flodkulturer

jag håller på med en jämförelse text och jag försöker få fram de här punkterna om meopotamien och egypten men år dock inte fram något.

 

Vilka betalningsmedel användes?
Vilka handlade de med?
Vilka varor handlade de med?
Vad odlade de?
Vad tillverkade de?
Fanns det något banksystem? Hur såg det ut?
Under ekonomi går det också att lägga in frågor om ekologi och hur människor påverkade miljön runtomkring.

Jonto 8415 – Moderator
Postad: 12 okt 2021 18:38

Pengar, varor, handel-

Egypten:

"Statens säd förvarades i stora magasin och användes för att avlöna de offentligt anställda. En del av lönen kunde bytas mot andra varor. Pengar fanns inte, men byteshandeln var livlig. Man kan inte betrakta de forntida egyptiska hushållen som självhushåll. Det fanns ett utvecklat system för att utföra handelstransaktioner. Handlare reste fram och tillbaka på Nilen och bytte det som deras uppdragsgivare hade för mycket av mot sådant som de hellre ville ha. Handlarna kunde vara anställda av något tempel eller av privatpersoner. De var alltså ett slags tjänare, inte självständigt agerande handelsmän."

Hämtat från: https://popularhistoria.se/civilisationer/mellanostern/egypten/nilen-var-forutsattningen

Mesopotamien:

"När människor började bo tätt tillsammans utvecklades också förmågan att samarbeta och fördela allt arbete. Några brukade jorden, medan andra tillverkade verktyg och lergods. Överskottet (varor man hade mycket av) byttes sedan mot andra varor som hade producerats (tillverkats) i andra byar. De mest framgångsrika byarna utvecklades till de första städerna. I Mesopotamien rådde livlig handel. Floderna gjorde det enkelt att färdas och frakta varor mellan byar och städer. Städerna var vanligtvis självstyrande stater (s.k. stadsstater) och kunde ha tiotusentals invånare. Stadsstaterna i Mesopotamien utvecklades gradvis till imperier. Assyrierna och babylonierna skapade stora arméer som erövrade grannländerna och tvingade dess befolkning att betala skatt i form av varor och pengar, som b.la. användes för att finansiera byggandet av städer som Babylon. Det verkliga genombrottet i betalningsmedlens historia kom när människor började använda pengar som var lätta att lagra och transportera. Sådana pengar uppstod i Mesopotamien vid mitten av det tredje årtusendet f.Kr. Det var silversikeln. Silversikeln var inte ett mynt utan snarare 8,33 gram silver."

Hämtat från: https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken/de-mesopotamiska-kulturerna

https://www.so-rummet.se/kategorier/betalningsmedel#

Svara Avbryt
Close