3 svar
72 visningar
rapé är nöjd med hjälpen!
rapé 21
Postad: 12 jun 2019 Redigerad: 12 jun 2019

Jämförelser

Hur många procent fler är fem myror än fyra elefanter?

Totala antalet djur motsvarar 5 + 4 = 9.

Andelen myror respektive elefanter måste då motsvara

59=5·19=0,555             och              49=4·19=0,444

Skillnaden i andelarna är då 

59 - 49 = 19

Det är 11 % fler myror än elefanter och således 11 % färre elefanter än myror. 

Har jag tänkt rätt?

#Redigerar formuleringen i uppgiften då skillnaden inte ska anges i antalet djur utan procent

joculator 2766 – Moderator
Postad: 12 jun 2019

Om frågan är "Hur många fler är fem myror än 4 elefanter" är svaret 1. Fem myror är ett djur fler än fyra elefanter.

Men i procent då? Ja, om vi har 4 djur (elefanter) och ökar med ett djur så har vi ökat med 1/4=25%
Om vi har 5 djur (myror) och minskar med ett djur så har vi minskat med 1/5=20%

Det är alltså 25% fler myror än elefanter vilket är det samma som 20% färre elefanter än myror.

Nej!

Hur många fler är fem myror än fyra elefanter?

Då ska du jämföra skillnaden i antal med hur många elefanterna är.

procentuell skillnad= skillnad i antaldet vi jämför med

skillnad i antal: 5-4= 1

det vi jämför med=antalet elefanter= 4

Således Hur många fler är fem myror än fyra elefanter? skillnad i antaldet vi jämför med=skilland i antalantal elefanter=14=0,25 = 25 %

Myrorna är 25 % fler

 

Frågan : Hur många färre är fyra elefanter än fem myror? Har inte samma svar eftersom vi då jämför med myrorna

skillnad i antaldet vi jämför med=skilland i antalantal myror15=0,2 = 20 %

Elefanterna är 20 % färre

rapé 21
Postad: 12 jun 2019

Tack för era svar.

Hm, kan man på något sätt visualisera, Jonto:s beräkning, i form av figurer månntro? Jag gör ett försök.Tänker jag rätt då?

Jag misstänker att min uträkning blir felaktig eftersom jag tittar efter förhållandet mellan ett djur och det totala antalet djur, vilket enbart säger att ett djur motsvarar 11 % (1/9) av hela gruppen.  

Svara Avbryt
Close