4 svar
52 visningar
hejhoppsockertopp 3
Postad: 22 okt 2020

Jämviktsekvation

Hej! Jag läser kemi 2 och har fått denna frågan:

"Man blandar 0,6 mol etanol med 0,8 mol ättiksyra. Sedan jämvikt ställt in sig finner man att det bildats 0,5 mol etylacetat och 0,5 mol vatten. Beräkna jämviktskonstanten för reaktionen.

      etanol + ättiksyra  etylacetat + vatten

OBS! Glöm inte ställa upp jämviktsekvationen innan du sätter in värden samt ange alltid enheter."

Jag har försökt lösa den och skulle kontrollera mitt svar och såg då att samma uppgift har fått två olika lösningar och svar i tidigare trådar här på pluggakuten.

Så, uträkningarna;

Reaktionsformeln är: C2H5OH + CH3COOH ↔ CH₃COOC₂H₅ + H2O

Första alternativet är: 

K= 0,5×0,50,6×0,80,52

Där värdena är tagna direkt från värdena i uppgiften.

Andra alternativet är:

Innan reaktion:
0,6mol etanol
0,8mol ättiksyra

Efter reaktion:
0,5mol etylacetat
0,5mol vatten

Vid jämvikt:
0,6-0,5=0,1
0,8-0,5=0,3

K=0,5×0,50,1×0,38,33

Vilket av svaren är rätt?

Det andra svaret är rätt!

hejhoppsockertopp 3
Postad: 22 okt 2020

Okej, tack! Orkar du förklara varför ska man göra på just detta sätt? I mitt huvud känns det första alternativet mer logiskt...

Jämviktskonstanten beräknas utifrån substansmängderna som finns vid kemisk jämvikt. Om man beräknar den för något annat fall (likt i första exemplet) kallas det istället för reaktionskvot (som brukar betecknas Q). Etylacetaten och vattnet bildas ju inte från ingenting, utan det är etanol och ättiksyra som reagerar och bildar dessa produkter. Reakfionsformeln säger att en mol av vardera reaktant ger en mol av vardera produkt. Det betyder att om man har bildat 0,5 mol av produkterna måste reaktanterna ha minskat med lika mycket.

hejhoppsockertopp 3
Postad: 24 okt 2020

Tack så jättemycket!

Svara Avbryt
Close