2 svar
23 visningar
0123456789 är nöjd med hjälpen
0123456789 11
Postad: 2 jan 10:12

Järn - essentiellt näringsämne eller ej?

Går igenom gamla tentor och en fråga ser ut så här:

Vilka av följande näringsämnen är essentiella (dvs är livsnödvändiga men måste tillföras via maten eftersom kroppen inte kan producera tillräcklig mängd)? 

Järn
Vissa aminosyror 

A-vitamin
Glukos 

Kolesterol 

C-vitamin 

Rätt svar ska vara Järn, Vissa aminosyror, A-vitamin, C-vitamin. Men är järn verkligen ett essentiellt näringsämne?

I kurslitteraturen "Människokroppen", Sand mfl står inte järn uttryckligen som essentiellt.

På en specifik sida om järn står det inget om att det är essentiellt enligt Livsmedelsverket: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/jarn

Å andra sidan har de en mer allmän sida där det bla står "Järn (Fe) är ett mineral som är livsnödvändigt för kroppen i små mängder, ett s.k. spårämne (se Spårämne)." Om nu livsnödvändigt kan tolkas som essentiellt?

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/livsmedelsdatabasen/sok-naringsinnehall/ordlista-for-sok-naringsinnehall/naringsamnen

Här hittar jag dock järn listat som essentiellt:

https://www.healthandscience.eu/sv/vetenskap-om/vaert-att-veta/2063-essentiella-naeringsaemnen

Liksom här: https://vitaminer.nu/sv/info/naringens-betydelse-for-halsan.html

ChatGPT tycker slutligen inte att järn är essentiellt.

Vad gäller?

Järn är ju ett grundämne så det kan inte skapas av kroppen utan måste intas via födan. Det gäller alla näringsämnen som är grundämnen. Då borde man kunna kalla dem essentiella.

0123456789 11
Postad: 2 jan 13:10
Teraeagle skrev:

Järn är ju ett grundämne så det kan inte skapas av kroppen utan måste intas via födan. Det gäller alla näringsämnen som är grundämnen. Då borde man kunna kalla dem essentiella.

Jo och man kan väl sluta sig till att grundsvaret iaf inte är direkt fel så får gå på det. Tack.

Svara Avbryt
Close