3 svar
52 visningar
Juliaronnberg är nöjd med hjälpen
Juliaronnberg 3
Postad: 15 dec 2020 21:35

Jordbruk trots stor befolkning i städerna.

Hej!

Jag håller på att skriva en geografiuppgift om överbefolkning och hållbar utveckling i Angola. Något som gjort mig väldigt förvirrad är en del av statistiken. Enligt NE.se bor 63% av landets befolkning i städerna men samtidigt livnär sig 85% av befolkningen på jordbruk. 

Enligt mig borde landsbygd och jordbruk höra ihop men det kanske inte behöver vara så. Har tänkt att det kan vara så att det är bördig mark i staden eller att staden ligger nära landsbygden men känner mig väldigt förvirrad, så någon kanske har en teori om hur det kan höra ihop!

Tack på förhand!

Jonto Online 4729 – Moderator
Postad: 16 dec 2020 05:59

Jag kan möjligen tänka mig att det beror på hur man definierat "stad". För oss ur en svensk kontext så innebär kanske inte stad samma sak som i Angola. Det är inte helt självklart vad som räknas som stad.

Det kan också bero på hur man definierar "livnär sig av". Det behöver kanske inte betyda att man själv är bonde eller jordbrukare utan att ens uppehälle/inkomst kommer från verksamheter som är relaterade till jordbruket, alltså att även de som exempelvis säljer spannmål eller vidareförädlar spannmålsprodukter eller arbetar i verksamheter kopplade till jordbruk. Om en jordbrukare exempelvis försörjer familjemedlemmar genom inkomsterna från jordbruket, så kan man ju säga att de också livnär sig på jordbruket, hela familjen.

Jag har ingen aning egentligen men det är en fundering. Ofta handlar statistik om hur man definierat och räknat.

Ingemar 562
Postad: 16 dec 2020 22:27
Juliaronnberg skrev:

Hej!

Jag håller på att skriva en geografiuppgift om överbefolkning och hållbar utveckling i Angola. Något som gjort mig väldigt förvirrad är en del av statistiken. Enligt NE.se bor 63% av landets befolkning i städerna men samtidigt livnär sig 85% av befolkningen på jordbruk. 

Enligt mig borde landsbygd och jordbruk höra ihop men det kanske inte behöver vara så. Har tänkt att det kan vara så att det är bördig mark i staden eller att staden ligger nära landsbygden men känner mig väldigt förvirrad, så någon kanske har en teori om hur det kan höra ihop!

Tack på förhand!

Jag vet inte vilken källa du använder, en en källa med bra statistik brukar vara CIA:s sida.

Tittar man i den står det:
Labor force - by occupation:
agriculture: 85%
industry: 15% (2015 est.)
industry and services: 15% (2003 est.)

Vilket betyder att 85% av den arbetande befolkningen, inte hela befolkningen, arbetar med jordbruk. Det som däremot ger inkomster till landet är industrin och då framförallt oljeindustrin:

Andel av BNP:
agriculture: 10.2% (2011 est.)
industry: 61.4% (2011 est.)
services: 28.4% (2011 est.)

Så, det arbetar en hel del människor på landsbygden, men vinsten är låg. Det beror troligen på att en stor del av odlingarna går till mat åt de familjer som odlar marken i första hand. Endast ett relativt litet överskott går till försäljning.

 

Precis som du skriver är det lite märkligt att så stor del av befolkningen arbetar med jordbruk, samtidigt som så stor del av befolkningen bor i städer:


urban population: 66.8% of total population (2020)
rate of urbanization: 4.32% annual rate of change (2015-20 est.)

Jämförs siffrorna kan vi tro att en stor del av befolkningen i städerna inte är i arbetsför ålder. Vilket är märkligt då inflyttningen till städerna är stor 4.3%/år, och de som brukar bli kvar på landsbygden är just de gamla och barnen, dvs. den ej arbetsföra befolkningen. Den teorin stämmer alltså inte.

Min teori är därför denna:
Tittar du på befolkningspyramiden ser du att Angola har en extremt ung befolkning. Antalet pensionärer är försvinnande litet. Samtidigt är arbetslösheten extremt hög i landet: total: 39.4%

Arbetslöshet:
male: 39%
female: 39.8% (2014 est.)
Ett antagande är då att många ungdomar har flyttat in i städerna och blivit arbetslösa, men eftersom de inte ingår i den arbetande befolkningen finns de inte heller med i statistiken, till skillnad från befolkningen på landsbygden där merparten av den unga befolkningen kan arbeta. 

Varje angolansk kvinna föder ca sex barn och kvinnor är bara 19 i genomsnitt när de föder sitt förta barn, vilket innebär att en ung befolkning i städerna fortsätter att föda barn in i arbetslösheten i slumområdena i städernas utkanter.

Teraeagle 13225 – Moderator
Postad: 16 dec 2020 23:26

Man bör nog ifrågasätta statistiken i dessa fall. Finns det någon fungerande statsapparat och myndighet i Angola som har kapacitet att samla in tillförlitlig statistik? Finns det en stor svart arbetsmarknad, dvs att många av dessa 39% egentligen livnär sig på saker som inte tas med i statistiken?

Svara Avbryt
Close