Emmm 104
Postad: 16 sep 2019

Juridik

Jag har undrar om jag har tänkt rätt när det gäller fråga a och b.

a) all makt i Sverige utgår från folket.

svar: a) Det är vi medborgare som bestämmer genom parlementiska och representiva statsskick. Vi väljer vilka som sitter i riksdagen,kommunen och landstingen i valen. Det vi kallar representativ demokrati. Att den offentliga makten utövas av folket medans att man ska respektera varandra och alla är lika värda. Alla har rättigheter.

 

b) Den offentliga makten utövas under lagarna.

svar: b) Det innebär att alla människor är lika värde och att den enskilda människan har rätten att kunna vara fri samt ha sina värdigheter. Det betyder att det som händer i samhället ska utgå från lagen och att man inte kan ignorera dem. Lagarna finns för att följa

På fråga a har du tänkt rätt kring parlamentarismen och det representativa statsskicket samt representation i riksdag, kommun, landsting. Det man kanske kan tillägga är sedan att beskriva hur detta i längden ger Svenska folket makt. Det är ju riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige som i sin tur väljer regering, kommunstyrelse med mer som sedan är de som verkställer beslut och utövar makten. 

Jag förstår inte hur du menar när du skriver att " Att den offentliga makten utövas av folket medans att man ska respektera varandra och alla är lika värda.". Vad har detta med makt att göra?

Att allt makt utgår från folket finns beskrivet och reglerat i grundlagen regeringsformen: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Regeringsformen

 

På fråga b tror jag du är inne på rätt spår men uttrycker det något märkligt. Jag tror de mer eftersöker att du ska beskriva hur lagarna ger oss rättigheter och skyldigheter. Lagarna bygger på värden och värderingar men handlar inte om detta. Ja, samhället ska styras av lagen och lagar. Det du också bör fundera på är vilka det är som beslutar om lagarna? Vilka ser till att lagarna efterföljs och efterlevs? Vad innebär det att vi är lika inför lagen? Hur utövar man makt genom lagarna?

Du måste nog utveckla vad du menar. "Att lagar finns till för att följas" är ju självklart. Du behöver förklara hur det fungerar i juridisk mening om detta är en juridikuppgift.

Emmm 104
Postad: 16 sep 2019 Redigerad: 16 sep 2019
PåJonto skrev:

På fråga a har du tänkt rätt kring parlamentarismen och det representativa statsskicket samt representation i riksdag, kommun, landsting. Det man kanske kan tillägga är sedan att beskriva hur detta i längden ger Svenska folket makt. Det är ju riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige som i sin tur väljer regering, kommunstyrelse med mer som sedan är de som verkställer beslut och utövar makten. 

Jag förstår inte hur du menar när du skriver att " Att den offentliga makten utövas av folket medans att man ska respektera varandra och alla är lika värda.". Vad har detta med makt att göra?

Att allt makt utgår från folket finns beskrivet och reglerat i grundlagen regeringsformen: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Regeringsformen

 

På fråga b tror jag du är inne på rätt spår men uttrycker det något märkligt. Jag tror de mer eftersöker att du ska beskriva hur lagarna ger oss rättigheter och skyldigheter. Lagarna bygger på värden och värderingar men handlar inte om detta. Ja, samhället ska styras av lagen och lagar. Det du också bör fundera på är vilka det är som beslutar om lagarna? Vilka ser till att lagarna efterföljs och efterlevs? Vad innebär det att vi är lika inför lagen? Hur utövar man makt genom lagarna?

Du måste nog utveckla vad du menar. "Att lagar finns till för att följas" är ju självklart. Du behöver förklara hur det fungerar i juridisk mening om detta är en juridikuppgift.

På fråga a när du började skriva om dedär med hur i längden detta ger svenska folket makten vart finns svaret på det? 

 

Fråga b) ja, det är en juridikuppgift men undrar hur jag hittar svaren utifrån de punkterna jag skulle ha me i svaret

Emmm skrev:
PåJonto skrev:

På fråga a har du tänkt rätt kring parlamentarismen och det representativa statsskicket samt representation i riksdag, kommun, landsting. Det man kanske kan tillägga är sedan att beskriva hur detta i längden ger Svenska folket makt. Det är ju riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige som i sin tur väljer regering, kommunstyrelse med mer som sedan är de som verkställer beslut och utövar makten. 

Jag förstår inte hur du menar när du skriver att " Att den offentliga makten utövas av folket medans att man ska respektera varandra och alla är lika värda.". Vad har detta med makt att göra?

Att allt makt utgår från folket finns beskrivet och reglerat i grundlagen regeringsformen: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Regeringsformen

 

På fråga b tror jag du är inne på rätt spår men uttrycker det något märkligt. Jag tror de mer eftersöker att du ska beskriva hur lagarna ger oss rättigheter och skyldigheter. Lagarna bygger på värden och värderingar men handlar inte om detta. Ja, samhället ska styras av lagen och lagar. Det du också bör fundera på är vilka det är som beslutar om lagarna? Vilka ser till att lagarna efterföljs och efterlevs? Vad innebär det att vi är lika inför lagen? Hur utövar man makt genom lagarna?

Du måste nog utveckla vad du menar. "Att lagar finns till för att följas" är ju självklart. Du behöver förklara hur det fungerar i juridisk mening om detta är en juridikuppgift.

På fråga a när du började skriva om dedär med hur i längden detta ger svenska folket makten vart finns svaret på det? 

 

Fråga b) ja, det är en juridikuppgift men undrar hur jag hittar svaren utifrån de punkterna jag skulle ha me i svaret

Det finns kanske inte alltid ett specifikt ställe där man kan hitta svaret utan man måste fundera lite. Om vi väljer ledamöter till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Hur gör detta att all makt utgår från oss? Vilka beslut tar parlamenten och vilken uppgift har parlamenten? Et tips är exempelvis meningen jag skrev direkt efter.

På b) Många av frågorna har rätt självklara svar om du bara tar dig en sekund att fundera sen är det enklare att söka.

Vem beslutar om lagarna i Sverige? Sök "vem stiftar lagar?" så får du nog fram det om du ej har koll

Vilka ser till att lagarna efterföljs och efterlevs? Ja vilka i samhället är det som kontrollerar att lagarna följs, du kanske har träffat dem ute på gatorna. Har vi medborgare kanske också något ansvar?

Vad innebär det att vi är lika inför lagen? Sök "lika inför lagen"

Hur utövar man makt genom lagarna? Ja, vilka är det som avgör om vi är skyldiga eller inte skyldiga till något?  Jo domstolen Hur har de getts rätt att utöva denna makt? Hur fungerar detta?

 

Sen vet jag inte heller exakt vad du ska svara på. Det du har är ju inga frågor utan två påståenden 

"a) all makt i Sverige utgår från folket."

"b) Den offentliga makten utövas under lagarna."

Det står ju inget om vad det är du ska svara på

Emmm 104
Postad: 18 sep 2019
Jonto skrev:
Emmm skrev:
PåJonto skrev:

På fråga a har du tänkt rätt kring parlamentarismen och det representativa statsskicket samt representation i riksdag, kommun, landsting. Det man kanske kan tillägga är sedan att beskriva hur detta i längden ger Svenska folket makt. Det är ju riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige som i sin tur väljer regering, kommunstyrelse med mer som sedan är de som verkställer beslut och utövar makten. 

Jag förstår inte hur du menar när du skriver att " Att den offentliga makten utövas av folket medans att man ska respektera varandra och alla är lika värda.". Vad har detta med makt att göra?

Att allt makt utgår från folket finns beskrivet och reglerat i grundlagen regeringsformen: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Regeringsformen

 

På fråga b tror jag du är inne på rätt spår men uttrycker det något märkligt. Jag tror de mer eftersöker att du ska beskriva hur lagarna ger oss rättigheter och skyldigheter. Lagarna bygger på värden och värderingar men handlar inte om detta. Ja, samhället ska styras av lagen och lagar. Det du också bör fundera på är vilka det är som beslutar om lagarna? Vilka ser till att lagarna efterföljs och efterlevs? Vad innebär det att vi är lika inför lagen? Hur utövar man makt genom lagarna?

Du måste nog utveckla vad du menar. "Att lagar finns till för att följas" är ju självklart. Du behöver förklara hur det fungerar i juridisk mening om detta är en juridikuppgift.

På fråga a när du började skriva om dedär med hur i längden detta ger svenska folket makten vart finns svaret på det? 

 

Fråga b) ja, det är en juridikuppgift men undrar hur jag hittar svaren utifrån de punkterna jag skulle ha me i svaret

Det finns kanske inte alltid ett specifikt ställe där man kan hitta svaret utan man måste fundera lite. Om vi väljer ledamöter till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Hur gör detta att all makt utgår från oss? Vilka beslut tar parlamenten och vilken uppgift har parlamenten? Et tips är exempelvis meningen jag skrev direkt efter.

På b) Många av frågorna har rätt självklara svar om du bara tar dig en sekund att fundera sen är det enklare att söka.

Vem beslutar om lagarna i Sverige? Sök "vem stiftar lagar?" så får du nog fram det om du ej har koll

Vilka ser till att lagarna efterföljs och efterlevs? Ja vilka i samhället är det som kontrollerar att lagarna följs, du kanske har träffat dem ute på gatorna. Har vi medborgare kanske också något ansvar?

Vad innebär det att vi är lika inför lagen? Sök "lika inför lagen"

Hur utövar man makt genom lagarna? Ja, vilka är det som avgör om vi är skyldiga eller inte skyldiga till något?  Jo domstolen Hur har de getts rätt att utöva denna makt? Hur fungerar detta?

 

Sen vet jag inte heller exakt vad du ska svara på. Det du har är ju inga frågor utan två påståenden 

"a) all makt i Sverige utgår från folket."

"b) Den offentliga makten utövas under lagarna."

Det står ju inget om vad det är du ska svara på

Min uppgift var att beskriva vad de 2 styckena innebär för det svenska statsskicket

Okej

Emmm 104
Postad: 18 sep 2019
Jonto skrev:

Okej

Okej, nu har jag skrivit såhär! (Fråga B)

Det är riksdagen som stiftar lagarna med hjälp av oss som ger tips när vi röstar på vad vi vill ändra och ha med i lagen. Det måste även finnas några som ser till att lagarna efterföls och efterlevs och de som exempelvis gör det är arbetsgivarna som ser till att på jobben blir ingen skadad eller sjuk. De jobbar för att miljön ska vara så bra som möjligt. Vi medborgare har även ett ansvar om att utgå från lagen och inte bryta mot de. Man är även lika inför lagen dvs alla individer juridiskt sett är jämlika. Bryter vi mot lagen så är det domstolen som avgör om vi är skyldiga eller ej.

 

sen visste jag inte om jag skulle ha med ” det innebär att alla människor är lika och den enskilda människan har rätten att kunna vara fri samt ha sina värdigheter. Det betyder att det som händer i samhället utgår från lagarna” 

Svara Avbryt
Close