1 svar
68 visningar
Yassi4 219
Postad: 24 maj 2022 21:16

Juridik

Kan någon förklara kortfattad vad denna paragraf betyder?

 

Vad sålunda och i övrigt i denna lag stadgas skall lända till efterrättelse, såvitt ej annat är uttryckligen överenskommet eller må anses framgå av anställningsförhållandet eller av eljest föreliggande omständigheter. Att i vissa fall villkor som upptagits i avtal rörande rätten till arbetstagares uppfinning är utan verkan eller må jämkas, därom stadgas i 6 § första stycket och 7 § andra stycket. Lag (1976:191).

Smaragdalena 71012 – Lärare
Postad: 25 maj 2022 07:08

Det är möjligt att förhandla bort det som står i "denna lag" (vilken det nu är).

Svara Avbryt
Close